5 lời khuyên để nghe các ước muốn sâu xa của mình

301

famillechretienne.fr, 2011-11-23

Làm thế nào để đối diện với  ước muốn làm cho mình “thao thức” mà không bao giờ dám trực diện với nó? Đây là năm lời khuyên của Giám mục Nicolas Brouwet, giám mục phụ tá địa phận Nanterre, nước Pháp để lắng nghe ước muốn sâu đậm trong lòng mình.

  1. Đừng gạt ra ước muốn này

Người nội tâm là người biết dùng thì giờ để lắng nghe những gì đang ở trong lòng mình. Nếu một ước muốn như thế cứ thỉnh thoảng trở đi trở lại với mình, thì ước muốn này phù với chuyện gì?

  1. Xem ước muốn này một cách nghiêm túc

Chúng ta có thể xóa đi một ước muốn vì nó làm chúng ta sợ, hoặc chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng với nó. Nhưng khi xóa đi, chúng ta có nguy cơ mình hờ hững đi bên cạnh các lời đề nghị của Chúa.

  1. Nghĩ rằng đó là chuyện Chúa đang chờ mình
  2. Những gì Chúa đề nghị qua một ước muốn thường là phù với những gì thích ứng với chúng ta nhất. Chính đó là điều Ngài muốn chúng ta lớn lên.
  1. Ước muốn sẽ cho tôi thấy chính con người của tôi

Chính trong khi hoàn tựu sứ mệnh mà Chúa trao ban cho chúng ta mà chúng ta hiểu được mình là ai dưới mắt Chúa.

  1. Tuân theo ước muốn này sẽ làm cho tôi hạnh phúc

Tiếng gọi của Chúa thì sâu đậm cho mỗi cá nhân và làm chúng ta được triển nở. Ngài ban cho cuộc sống chúng ta trọn sung mãn trong Chúa Thánh Thần.

Vậy, chúng ta đừng sợ!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch