Các bài về vụ sát hại Linh mục Jacques Hamel

407
Các bài về vụ sát hại Linh mục Jacques HamelNgày 26 tháng 7 năm 2016, Linh mục Jacques Hamel bị hai tên khủng bố hồi giáo sát hại trong lúc cha dâng thánh lễ ở nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray, vụ sát hại gây chấn động lớn lao trong toàn nước Pháp và trên cả thế giới. Một cái gì thiêng liêng bị đụng chạm đến tận gốc rễ. Xin mời quý độc giả đọc lại một số bài của sự kiện này.
Jacques Hamel: Nước Pháp tôn kính: https://phanxico.vn/2017/07/26/jacques-hamel-nuoc-phap-ton-kinh/
Giám mục Dominique Lebrun: “Đức Giáo hoàng nói với tôi: ‘Hãy làm để linh mục Jacques Hamel được tôn kính!’”: https://phanxico.vn/2017/07/26/giam-muc-dominique-lebrun-duc-giao-hoang-noi-voi-toi-hay-lam-de-linh-muc-jacques-hamel-duoc-ton-kinh/
Khóc linh mục Hamel: https://phanxico.vn/2016/07/28/khoc-linh-muc-hamel/
Các tân tử đạo: lời chứng của em gái Linh mục Hamel: https://phanxico.vn/2017/04/23/cac-tan-tu-dao-loi-chung-cua-em-gai-linh-muc-hamel/
«Linh mục Jacques Hamel, anh tôi»: https://phanxico.vn/2016/10/25/linh-muc-jacques-hamel-anh-toi/
 Lời tâm tình của những người sống sót ở Saint-Étienne-du-Rouvray, địa phận Rouen: https://phanxico.vn/2016/10/02/loi-tam-tinh-cua-nhung-nguoi-song-sot-o-saint-etienne-du-rouvray-dia-phan-rouen/
Ai là linh mục Jacques Hamel bị cắt cổ trong nhà thờ của mình ở gần tỉnh Rouen, nước Pháp?: https://phanxico.vn/2016/07/27/ai-la-linh-muc-jacques-hamel-bi-cat-co-trong-nha-tho-cua-minh-o-gan-tinh-rouen-nuoc-phap/
Nghi thức đền tạ: https://phanxico.vn/2016/10/02/nha-tho-saint-etienne-du-rouvray-the-nao-la-nghi-thuc-sua-chua/
Đức Phanxicô nói: “Giết người nhân danh Thiên Chúa là quỷ dữ”: https://phanxico.vn/2016/09/16/duc-phanxico-noi-giet-nguoi-nhan-danh-thien-chua-la-quy-du/
Đức Phanxicô khẳng định: Linh mục Jacques Hamel “đã là chân phước”: https://phanxico.vn/2016/09/15/duc-phanxico-kha…da-la-chan-phuoc/
Chính thức mở án phong thánh cho cha Hamel: https://phanxico.vn/2017/04/18/chinh-thuc-mo-an-phong-thanh-cho-cha-hamel/
Linh mục Jacques Hamel: Các giai đoạn của một tiến trình phong thánh: https://phanxico.vn/2016/10/05/%ef%bb%bf-linh-muc-jacques-hamel-cac-giai-doan-cua-mot-tien-trinh-phong-thanh/