Tổng Giám mục Ladaria Ferrer: Tân bộ trưởng Tín lý

269

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-07-01

Ngày 1 tháng 7-2017, Đức Phanxicô đề cử Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, 73 tuổi, tu sĩ Dòng Tên Tây Ban Nha vào chức vụ bộ trưởng bộ Tín lý.

Tổng Giám mục Ladaria Ferrer kế vị hồng y Gerhard Ludwig Müller, người không được tái hạn sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm năm. Và trên thực tế ngài sẽ là chủ tịch của các tổ chức khác phụ thuộc vào bộ Tín lý như Hội đồng giáo hoàng Ecclesia Dei, Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế.

Ngày 9 tháng 7 năm 2008, ngài được Đức Bênêđictô XVI đề cử làm “thư ký số 2” của bộ Tín lý.

Tổng Giám mục Ferrer sinh năm 1944 ở Manacor, giáo phận Majorque, Tây Ban Nha. Ngài tốt nghiệp luật ở đại học Madrid, Tây Ban Nha.

Năm 1966 ngài vào Dòng Tên và học ở Đại học tỉnh dòng Comillas, Madrid, học triết-thần ở Hochschule Sankt Georgen, Francfort.

Ngài chịu chức linh mục năm 1973, năm 1975, ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học ở Đại học Grégoria. Sau đó Tổng Giám mục Ladaria Ferrer dạy học ở Đại học Comillas và Grégoria, ngài là phó viện trưởng từ năm 1986 đến 1994. Ngài là giáo sư thần học tín lý ở Đại học Grégoria và thư ký của Ủy ban Thần học Quốc tế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch