Salman Rushdie: “Sự mù quáng ngu xuẩn” của phương Tây trước chế độ khủng bố hồi giáo

228
Nhà văn Salman Rushdie tại Diễn đàn Kinh tế Tích cực ở Havre, ngày 13 tháng 9-2016 – CHARLY TRIBALLEAU / AFP. Từ năm 1988, ông sống dưới sự đe dọa thủ tiêu của luật fatwa hồi giáo.
20minutes.fr, 2017-06-08
Salman Rushdie tố cáo sự “mù quáng ngu xuẩn” của phương Tây đối với chính sách khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày thứ năm 8 tháng 6 với báo Người Quan Sát, nhà văn người Anh Salman Rushdie tuyên bố: “Phải ngưng sự mù quáng ngu xuẩn đối với chính sách khủng bố cho rằng chuyện này không dính gì với hồi giáo”.
Ông nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với những người cánh tả, họ làm tất cả để tách chủ nghĩa tận căn triệt để với hồi giáo. Từ 50 năm nay, hồi giáo đã tận căn”. Tác giả “Những mảng văn của quỷ” (Versets sataniques) sống dưới sự đe dọa thủ tiêu của luật fatwa hồi giáo từ năm 1988, hiện nay ông sống tại New York.
“Sẽ hiệu quả hơn nếu biết bản chất của vấn đề và giải quyết nó”
Ông nói thêm: “Đương nhiên là có một truyền thống hồi giáo sáng suốt, nhưng bây giờ họ không còn nắm quyền”. Ông nhấn mạnh: “Về phía nhóm chiit thì có giáo sĩ Khomeini và cách mạng hồi giáo của ông. Về phía sunnit thì có Ả-rập Xê-út, họ dùng tài nguyên vô tận của họ để tài trợ cho việc phát tán loại cuồng tín khủng bố này. Nhưng sự tiến hóa lịch sử này xảy ra trong lòng hồi giáo chứ không phải ở bên ngoài”. Ông chất vấn: “Các tên khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng khi tấn công cảm tử, chúng hô “Allahou Akbar” (Chúa là cao cả), vậy thì làm sao lại nói rằng chuyện này không dính gì với hồi giáo”.
Nhà văn giải thích, ông hiểu “nỗi sợ bị đóng dấu hồi giáo, nhưng để tránh bị đóng dấu, thì biết bản chất của vấn đề và giải quyết nó sẽ có hiệu quả hơn”. Ông “rụng rời” khi nghe “bà Marine Le Pen của phía cựu hữu phân tích chủ nghĩa hồi giáo đúng hơn là phía tả”. Ông lấy làm tiếc: “Thật đáng lo khi thấy phía cực hữu lại có thể có biện pháp rõ ràng hơn là phía tả. Phía tả luôn giả định, thế giới phương Tây là xấu. Và vì thế mọi phân tích đều ở dưới sự sàng lọc này”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch