Kinh Thánh Giuse

1545

Kinh Thánh Giuse

Đức Phanxicô đã viết Kinh Thánh Giuse để xin ơn hòa bình và thánh thiện nhân dịp cung hiến Thành Vatican cho Thánh Giuse ngày 5 tháng 7-2013, dịp này đã có sự hiện diện của Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI, Joseph Ratzinger.

“Lạy Thánh Cả Giuse

Đấng bảo vệ Đấng Cứu Chuộc

và là bạn trăm năm trong sạnh của Mẹ Maria,

xin đón nhận lòng thành, sốt sắng, cung hiến chúng con dâng lên ngài ngày hôm nay.

Xin Thánh Giuse gìn giữ quả đất và ban bình an cho quả đất: quả đất đã được tẫm máu thánh của Thánh Phêrô và các vị tử đạo La Mã đầu tiên;

xin bảo vệ chúng con và tăng sức ơn rửa tội cho những người sống và làm việc tại đây;

xin Thánh Giuse che chở và tăng thêm đức tin cho khách hành hương từ khắp nơi về đây.

Chúng con xin dâng lên các mệt mỏi và các niềm vui hàng ngày của chúng con;

chúng con xin dâng lên các mong chờ và các hy vọng của Giáo hội;

chúng con xin dâng lên các tư tưởng, các mong muốn và các công trình của chúng con;

để tất cả được hoàn tựu trong Danh Chúa Giêsu.

Sự che chở dịu dàng, kiên định và thinh lặng của Thánh Giuse

đã nâng đỡ, hướng dẫn và an ủi đời sống thầm lặng của Thánh Gia ở Nadarét:

xin gìn giữ gia đình chúng con;

làm mới lại tình phụ tử của ngài

và giữ chúng con trung thành đến cùng.

Với lòng tin tưởng được làm mới lại,

dưới cái nhìn nhân hậu và khôn ngoan của ngài,

ngày hôm nay chúng con xin đặt

các giám mục, các linh mục, các người tận hiến, các giáo dân,

làm việc và sống ở Vatican:

xin Thánh Giuse bảo vệ ơn gọi của họ,

làm phong phú tất cả các nhân đức cần thiết

để họ được lớn lên trong sự thánh thiện.

Amen.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch