Thủ tướng Anh Theresa May – vì tự do tôn giáo trong nước và thế giới

169

Catholic Herald |

Bà Theresa May đã có lời kêu gọi mong muốn sự khoan dung tôn giáo trong thông điệp mừng Phục Sinh đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh.

Trong một thông điệp video, bà nói. “Chúng ta có thể tin tưởng vào vai trò của Kitô giáo trong cuộc sống của mọi người trên đất nước chúng ta. Và chúng ta nên trân trọng truyền thống mạnh mẽ của mình về sự khoan dung tôn giáo và tự do ngôn luận.”

Bà May nói rằng các Kitô hữu và những người theo các tôn giáo khác trên thế giới nhiều lúc “buộc phải thực hành tôn giáo của mình một cách bí mật và trong sợ hãi.” Bà cũng ngụ ý rằng tự do tôn giáo ở Anh quốc có thể cũng không hoàn toàn được bảo đảm: “Chúng ta phải tiếp tục bảo đảm rằng tất cả mọi người cảm thấy mình có thể nói về đức tin, và chắc chắn trong đó có đức tin vào Chúa Kitô.”

Thủ tướng Anh cũng kêu gọi đất nước mình chia sẻ những giá trị “cảm thông, cộng đoàn, công dân” mà bà đã học được khi “lớn lên trong nhà xứ.” Bố của bà May là một giáo sỹ Anh giáo.

Bà nói rằng những giá trị này có thể hiệp nhất Anh quốc trước “những cơ hội nảy sinh từ quyết định rời Liên hiệp Âu châu và giúp chúng ta nắm bắt thế giới.”

Hồi tháng 11, bà May đã nói rằng việc có thể nói về tôn giáo của mình là một ‘vấn đề quan trọng” và tự do tôn giáo phải là “nguyên tắc để bảo vệ sự ghen tỵ.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch