Cựu linh mục David Gréa giải thích hôn nhân của mình

1048

Cựu linh mục David Gréa giải thích hôn nhân của mình

Cựu linh mục David Gréa của giáo xứ Sainte-Blandine ở Lyon làm đám cưới dân sự ngày Thứ Bảy Tuần Thánh 15 tháng 4 ở miền Nam nước Pháp.

la-croix.com, Anne-Bénédicte Hoffner, 2017-04-17

Việc chọn ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày thinh lặng và tưởng niệm để làm đám cưới đã làm cho các bạn đồng tu và các tín hữu ở cựu giáo xứ Sainte-Blandine của cựu linh mục bất bình.

Trả lời cho báo Tiến Bộ ở Lyon qua tin nhắn ngay chiều hôm đó, cựu linh mục David Gréa ngắn gọn giải thích việc mình chọn lựa ngày Thứ Bảy Tuần Thánh để làm đám cưới dân sự: “Việc chọn lựa ngày này có nhiều điểm gò bó khác nhau, vì thế chúng tôi muốn ngày đám cưới dân sự của chúng tôi là ngày hy vọng, ngày ở trọng tâm Tam Nhật Thánh”.

Ngày thinh lặng, ngày mong chờ và ngày tưởng niệm

Đối với tín hữu kitô, ngày Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày thinh lặng, ngày mong chờ và ngày tưởng niệm, ngày này họ chiêm niệm sự thương khó Chúa Giêsu Kitô, sự chết và sự táng xác. Không có tiếng chuông, không có thánh lễ, chỉ có giờ kinh nhật tụng là được duy trì. Nhưng có thể mang Mình Thánh Chúa cho người bệnh, cho người hấp hối để làm của ăn thiêng liêng. Báo mạng Croire.com giải thích: “Ngày này có thể làm bí tích hòa giải, xức dầu nhưng không không cử hành bí tích hôn nhân hay rửa tội, ngày Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày kềm lại của lịch phụng vụ”. Ngày cử hành Chúa Sống Lại chỉ bắt đầu vào chiều thứ bảy trong nghi thức canh thức Phục Sinh và sau đó là tiếp tục qua ngày chúa nhật Phục Sinh.

Thời gian của lắng đọng và suy niệm

Chọn lựa làm đám cưới ngoài đời vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh của cựu linh mục David Gréa đã làm cho nhiều giáo dân và linh mục bất bình. Ký giả báo Tiến bộ cho biết: “Chúng ta dứt khoát sống với đức tin và ngày này của mùa Phục Sinh là ngày mở ra một thời gian mới”.

Trong thánh lễ Truyền dầu cử hành ngày 12 tháng 4 ở Lyon, hồng y Philippe Barbarin, tổng giáo phận Lyon đã lấy làm tiếc về việc cựu cha xứ của giáo xứ Sainte Blandine đã không tôn trọng thời gian của lắng đọng, của suy niệm mà ông đã được kêu gọi”

Tự động ngưng chức

Hồng y Barbarin cũng loan báo, áp dụng theo giáo luật 1394, cựu linh mục

David Gréa bị tự động ngưng chức thánh, vì luật này được áp dụng khi một linh mục lấy vợ. Trong trường hợp này, Giáo hội có quyền ngưng chức linh mục, có nghĩa là làm đó không được cử hành các phép bí tích và không còn chức thánh.

Ngày 19 tháng 2, một bức thư của cựu linh mục đã được đọc cho giáo dân trong thánh lễ chúa nhật, qua đó cựu linh mục cho biết mình cần một “thời gian lắng đọng và nhận định” theo đề nghị của hồng y Philippe Barbarin. Cựu linh mục giải thích: “Tôi bắt đầu có quan hệ với một phụ nữ và với người này, tôi nghĩ Chúa đã gọi để tôi sống với họ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các bài liên hệ:

David Gréa rời sứ vụ: http://phanxico.vn/2017/02/21/david-grea-roi-su-vu/

Muốn lập gia đình, linh mục David Gréa viết cho giáo dân của mình: http://phanxico.vn/2017/02/20/muon-lap-gia-dinh-linh-muc-david-grea-viet-cho-giao-dan-cua-minh/

“Và bạn, linh mục tương lai, ai nói là bạn sẽ không rơi vào lưới tình?”: http://phanxico.vn/2017/02/24/va-ban-linh-muc-tuong-lai-ai-noi-la-ban-se-khong-roi-vao-luoi-tinh/

“Chính mình, không ai có thể nói mình được Chúa gọi”: http://phanxico.vn/2017/03/03/chinh-minh-khong-ai-co-the-noi-minh-duoc-chua-goi/