Ngày Quốc tế Lang-đơn-đao 21

225

Ngày  21 tháng 3, ngày đầu tiên của mùa xuân và cũng là Ngày Quốc tế Lang-đơn-đao 21. Dịp trước hết để yêu thương nghĩ về tất cả những người này, những người đặt tình dịu dàng và yêu thương không điều kiện vào đời sống chúng ta… đến có thể làm xáo trộn các thói quen tính toán nhỏ của chúng ta, đến nhịp sống chạy theo thời gian của chúng ta.

Chúng ta tất cả đều biết săn sóc thân nhân dù đó là anh chị em, chú bác, bạn bè bị lang-đơn-đao không phải là chuyện dễ, có một cái gì như đi ngược đời, nhiều lúc kiệt sức nếu theo tiêu chuẩn bình thường của chúng ta. Nhưng đi “ngược đời” đôi khi lại đi theo con đường tình yêu cho chúng ta thêm niềm vui sống trong cuộc đời gần như đã vạch sẵn của mình, cuộc đời dựa trên khát khao thành công, một khát khao không bao giờ thỏa cơn khát được, điều thường dẫn chúng ta đến bất mãn là chính.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người này, họ thường tràn ngập ý nghĩa thiêng liêng vì họ được thanh tẩy khỏi mọi tham vọng quyền lực.

Và chúng ta để họ sống, bỏ đi mọi thành kiến rằng cuộc đời này mới đáng sống, cuộc đời kia không đáng sống… Không! Mỗi người có cơ may của mình. Và những người mang chứng lang-đơn-đao là cả một kho tàng! Vì họ cho chúng ta cơ hội để xây dựng một thế giới dựa trên lòng trắc ẩn, lòng dịu dàng hơn là tranh đua.