Theo Đức Phanxicô, “Giải tội là ưu tiên mục vụ hàng đầu”

266
cath.ch, 2017-03-17
Ngày thứ sáu 17 tháng 3, trước 700 linh mục trẻ và các chủng sinh sắp được chịu chức họp ở Đại thính đường Phaolô VI, Đức Phanxicô tuyên bố: “Không có phúc âm hóa chân thực nào ngoài sự gặp gỡ với Thiên Chúa giàu lòng thương xót”.
Các linh mục trẻ và chủng sinh đang theo học khóa bí tích giải tội do Tòa Ân Giải tối cao tổ chức trong những ngày qua tại Rôma.
Đức Phanxicô giải thích: “Tòa giải tội là nơi phúc âm hóa, người đi xưng tội có thể gặp lòng thương xót, có nghĩa là gặp gương mặt của Chúa”. Đức Phanxicô xin các cha giải tội “tái loan báo lại các chân lý căn bản nhất của đức tin, không có các căn bản này thì kinh nghiệm tình yêu của Chúa vẫn là câm. Giải tội phải là ưu tiên mục vụ hàng đầu, không được giới hạn bởi thì giờ nghiêm nhặt vì quả tim của Chúa luôn rộng mở”.
Đức Phanxicô triển khai ba điều kiện để trở thành cha “giải tội tốt”:
1. Cha giải tội tốt phải là người bạn của Chúa Giêsu Mục tử Nhân lành. Muốn được vậy, người mục tử phải vun trau dồi sống cầu nguyện, luôn xin Chúa cho mình đức ái của người mục tử, tránh mọi thái độ nghiêm khắc. Qua đời sống cầu nguyện, họ nhớ lại, “chính họ là kẻ có tội đầu tiên, là người được tha thứ đầu tiên”. Đức Phanxicô nhắc, linh mục không được phán xét kẻ có tội, chỉ phán xét tội.
2. Cha giải tội tốt là người của Thánh Linh, người biết phân định. Cha giải tội không dạy luân lý riêng của mình, nhưng luôn theo thánh ý Chúa, trong niềm hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. Phân định là điều cần thiết vì người đi xưng tội có thể đến từ nhiều hoàn cảnh rất khác nhau. Cũng có thể họ có những xáo trộn về tâm linh và bản chất của tình trạng này cần phải được phân định kỹ lưỡng, để ý tới tất cả các hoàn cảnh sống, hoàn cảnh Giáo Hội, tự nhiên và siêu nhiên.
3. Cha giải tội tốt là người ý thức tòa giải tội cũng là nơi thực sự để loan báo Tin Mừng. Thực vậy, không có sự loan báo Tin Mừng nào chân chính hơn là cuộc gặp gỡ với lòng thương xót của Chúa. Tòa Giải tội cũng là nơi huấn luyện. Tuy cuộc đối thoại giữa cha giải tội với người đi xưng tội thường ngắn ngủi, nhưng linh mục giải tội được kêu gọi phân định xem đâu là điều hữu ích nhất và đâu là điều cần thiết cho hành trình thiêng liêng của người đi xưng tội. Đôi khi phải tái loan báo cho họ những chân lý sơ đẳng nhất của đức tin, những nền tảng của đời sống luân lý, luôn ở trong tương quan với sự thật, sự thiện và thánh ý Chúa.
Đức Mẹ của những cây quít
Đi ra khỏi bài viết, Đức Phanxicô kết thúc buổi nói chuyện bằng một huyền thoại của miền Nam nước Ý, Đức Mẹ của các cây quít. Câu chuyện kể trong suốt đời họ, các ông kẻ trộm luôn cầu nguyện với Đức Mẹ, Đức Mẹ thương xót họ, giúp họ vào cửa thiên đàng, tránh được cặp mắt của Thánh Phêrô. Chúng ta đừng quên, những kẻ có tội, họ cũng có “một mẹ trên trời”, người luôn cầu bàu cho họ.
Khóa học về tòa trong
Hàng năm Tòa ân giải tối cao tổ chức tại trụ sở của tòa một khóa học thường niên về tòa lương tâm, cũng gọi là tòa trong, xoay quanh việc giải tội. Tòa Ân giải tối cao là cơ quan kỳ cựu nhất của Tòa Thánh được thành lập vào thế kỷ 13 và phục vụ ơn gọi là phần rỗi các linh hồn. Đây là tòa án của lòng thương xót, phục vụ các cha giải tội và tín hữu, nhắm đến sự hòa giải với Thiên Chúa. Tòa cũng có thẩm quyền tha các vạ dành quyền giải cho Tòa Thánh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch