Đức Phanxicô, nhà linh hướng

121

Trích sách: Niềm vui, 60 lời hứa cho cuộc sống. Michel Cool, Nxb. Salvator

 Căn tính của tín hữu kitô là niềm vui Tin Mừng.

Phanxicô, 23 tháng 5-2016

 Đức Phanxicô, nhà linh hướng

Thế nào là người linh hướng? Ai là người đã được rửa tội đều có thể xin Giáo hội để nhận sự giúp đỡ về mặt thiêng liêng.

Người linh hướng có thể là một linh mục, một nữ tu, một giáo dân đã được đào tạo trong tiến trình này. Các nhà linh hướng không phải là những người hoàn hảo. Điểm đặc biệt của họ là khả năng lắng nghe, là đời sống đức tin, là lòng khiêm nhường của họ trước tác động của Thần Khí.

Để làm gì?

Để lớn lên trong đức tin và trong cuộc sống. Để trở nên chính mình dưới mắt Chúa và dưới mắt người khác thì ở một mình là không tốt. Chính trong sự khác biệt mà ‘cái tôi sâu xa’ và ý nghĩa thật sự của đời sống mới được phân định. Chúng ta tự nguyện chọn người linh hướng hợp với mình và cùng họ, chúng ta có thể xem xét Chúa đã thật sự hướng dẫn đời sống chúng ta như thế nào. Với tấm lòng cởi mở, chúng ta có thể tự chất vấn mình về các chọn lựa thiết yếu.

Vì sao Đức Phanxicô là nhà linh hướng?

Đức Phanxicô luôn lấy cảm hứng từ người cha thiêng liêng là Thánh I-Nhã. Đối với nhà sáng lập Dòng Tên thì mọi dự án cho cuộc sống đều nảy sinh từ phân định, mang lại một niềm vui lâu dài và sinh động. Qua lời rao giảng và qua cách áp dụng lời rao giảng này cho chính mình, ngài muốn khuyến khích các linh mục, các giáo dân phân định trong đời sống của họ, trong thực tế của thế giới để nhận ra lời kêu gọi của Thần Khí, để hoán cải và để tha thứ. Ngài là nhà linh hướng kiên định và lắng nghe, đã làm cho nhiều người muốn được ngài cùng đi trên tiến trình thiêng liêng của mình.

Nên đọc tập sách nhỏ này như thế nào?

Tập sách nhỏ này gồm 60 lời khuyên hay lời đề nghị trích từ các bài nói chuyện của Đức Phanxicô. Các lời này mang đến niềm vui Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. 60 lời khuyên được trình bày dưới 6 chủ đề, mỗi chủ đề là một thánh tiêu biểu cho chủ đề đó. Quyển sách này được một nữ tu Dòng Clara minh họa. Quyển sách này mang tinh thần của Đức Phanxicô, tinh thần mời gọi phân định, cầu nguyện và có lòng thương xót. Trong niềm vui của một tấm lòng đơn sơ.

Marta An Nguyễn chuyển dịch