Chương 6 – Niềm vui cầu nguyện

376

Trích sách: Niềm vui, 60 lời hứa cho cuộc sống. Michel Cool, Nxb. Salvator

Chúng ta đừng bao giờ mất lòng can đảm để cầu nguyện! Phanxicô, 25 tháng 12-2013

Khi ngài còn là Giám mục ở Buenos Aires, Đức Phanxicô có làm bài cầu nguyện với các ngón tay, bài cầu nguyện này rất phổ biến ở Argentina. Nó cho thấy cầu nguyện ở trong tầm tay: một lời cầu nguyện đơn sơ nhưng đầy đủ và phổ quát.

  1. Cầu nguyện với ngón cái

Ngón cái là ngón gần chúng ta nhất. Vì thế chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho những người gần mình nhất: cho cha mẹ, cho con cái, cho gia đình, cho bạn bè. Cầu nguyện cho người thân thiết của mình là một “nhiệm vụ ngọt ngào”.

  1. Cầu nguyện với ngón trỏ

Ngón trỏ là ngón dẫn đường. Chúng ta cầu nguyện cho những người làm trong ngành giáo: các cô thầy, các giáo sư, các bác sĩ, các linh mục, các giáo lý viên, các ký giả và tất cả những ai đưa thông tin. Họ cần được nâng đỡ và có đức khôn ngoan để chỉ dẫn người khác một cách đúng đắn. Chúng ta đừng quên họ trong lời cầu nguyện của mình.

  1. Cầu nguyện với ngón giữa

Ngón giữa là ngón dài nhất, “cao” nhất. Nó nhắc chúng ta nhớ đến các nhà lãnh đạo, những người điều khiển trong mọi lãnh vực. Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia, các dân biểu, các giám đốc công ty, các người quản trị. Đó là những người điều khiển vận mệnh đất nước và hướng dẫn dư luận quần chúng. Họ cần được Chúa giúp đỡ.

  1. Cầu nguyện với ngón đeo nhẫn

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết đó là ngón yếu nhất, các giáo sư dương cầm sẽ chứng tỏ điều này. Ngón này nhắc chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người yếu đuối, những người bệnh tật, những người khuyết tật, những người có nhiều vấn đề phải giải quyết. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta ngày đêm. Cầu nguyện cho họ sẽ không bao giờ đủ. Vì ngón áp út cũng là ngón đeo nhẫn, chúng ta cầu nguyện cho các người sắp lập gia đình.

  1. Cầu nguyện với ngón út

Và bây giờ là ngón út, ngón nhỏ nhất, nhỏ bé là thái độ mình phải có khi đứng trước Chúa và đứng trước người khác. Như Kinh Thánh dạy: “Kẻ nhỏ nhất sẽ trở nên lớn nhất trong anh em”. Ngón nhỏ nhất nhắc mình phải cầu nguyện cho chính mình. Vì sau khi cầu nguyện cho bốn nhóm kia, mình mới thấy nhu cầu của mình và cầu nguyện cho chính mình.

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Lễ kính 1 tháng 10

Tiểu sử Thánh Têrêxa

Têrêxa Martin sinh năm 1873 ở Alençon. Sau khi vượt qua nhiều trở ngại, năm 15 tuổi, Thánh Têrêxa vào Dòng Kín ở Lisieux. Năm 1896, Thánh Têrêxa cảm nhận ơn gọi của mình: “Trong lòng Mẹ Giáo hội, tôi sẽ là tình yêu”. Thánh Têrêxa có tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ hỗ trợ  công việc truyền giáo qua lời cầu nguyện và qua các cố gắng để chống lại căn bệnh ho lao. Thánh nhân qua đời năm 1897, hưởng dương 24 tuổi. Các bài viết thiêng liêng của Thánh Têrêxa có tên là Câu chuyện của một Tâm hồn đã thành công vang dội trên thế giới. Năm 1925 Thánh Têrêxa được phong thánh, năm 1927, Thánh Têrêxa là bổn mạng cho các nhà truyền giáo. Năm 1997, Thánh Têrêxa được phong tiến sĩ Giáo hội.

Linh đạo của Thánh Têrêxa

“Tôi vui mừng được là người bé mọn vì chỉ có trẻ con và những người giống trẻ con mới được nhận vào bàn tiệc trên trời.” Trong cuộc đời ngắn ngũi của mình, Têrêxa đã để lại một tầm mức lan tỏa mênh mông, bây giờ vẫn còn làm cho tâm hồn những người thời nay xúc động, ngay cả trên tầm mức thế giới. Người nữ tu Dòng Kín nhỏ bé cho chúng ta thấy “con đường nhỏ”, con đường quên mình cho Tình yêu, một Tình yêu nóng bỏng chờ tất cả mọi sự nơi Chúa. Sự tin tưởng này, thánh nữ dựa vào hương nguyện, lời cầu nguyện liên lỉ thánh nhân khuyến khích những người chung quanh mình: “Chúng ta đừng lơ là cầu nguyện, lòng tin tưởng làm nên phép lạ.”

Gương mẫu của Thánh Têrêxa

Gương mẫu của thánh Têrêxa mời gọi chúng ta thực hành con đường nhỏ bé của tình yêu, không để mất một dịp nào mà không nói lời dễ thương, nở một nụ cười hay làm bất cứ một hành vi nhỏ nào để gieo bình an và tình bằng hữu. Một môi sinh toàn diện được xây dựng trên các cử chỉ đơn sơ hàng ngày, qua đó chúng ta bẻ gãy xiềng xích của tính hung bạo, nạn khai thác người và tính ích kỷ.” Trích từ Thông điệp Chúc tụng Chúa, ngày 24 tháng 5-2015

Sách: Chiêm niệm với Thánh Têrêxa Hài Đồng, một tư tưởng mỗi ngày, Hợp tuyển của Linh mục Pierre Descouvemont (Méditer avec Thérèse de Lisieux, une pensée par jour Anthologie du père Pierre Descouvemont Éditions Salvator, 2014)

 

Marta An Nguyễn chuyển dịch