Chương 5 – Phân biệt thần loại

736

Chương 5 – Phân biệt thần loại

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Có ba chuyện mà cả Chúa cũng không biết:

– số Dòng nữ trên thế giới;

– tổng số tiền các tu sĩ Dòng Phan Sinh cất giấu;

– những gì các tu sĩ Dòng Tên nghĩ thật sự và dự án sắp tới của họ.

Linh đạo I-Nhã không phải là một giáo điều lý thuyết. Cũng không phải, hay ít nhất, là các hiểu biết, lại còn không phải là bí mật gì. Các tu sĩ Dòng Tên không vào việc bằng cách theo một chương trình đã định trước. Nhưng họ có cách riêng của họ để làm –  modo de proceder – một phương pháp mà họ định nghĩa là phân biệt thần loại.

Trên giường bệnh, Thánh I-Nhã đã nghiệm thấy Chúa cho ngài biết các tác động của tâm hồn trong khi cầu nguyện. Dần dần, ngài biết phân biệt thế nào là Thần Khí nói với ngài qua các vui, buồn nối tiếp nhau, những giây phút thanh thản, những giây phút bức rức; và làm thế nào để có những chọn lựa cụ thể, trong cuộc sống, ngài có thể chứng minh các trực giác này.

Một trong những đóng góp lớn của Thánh I-Nhã cho kitô giáo là ngài đã soạn ra một phương pháp có hệ thống – ăn khớp nhau trong 22 mục phân biệt thần loại – để tinh luyện  và để làm, trong chừng mực có thể được, một tiến trình có hệ thống. Cho đến ngày nay, đối với các tu sĩ Dòng Tên, cầu nguyện để biết được ý Chúa là căn bản, trên đó họ xây dựng các lựa chọn, các quyết định nền tảng của mình.

Tuy nhiên, ý và ước muốn của Chúa thì chủ yếu không lường trước được. Vậy điều tốt nhất là giữ tâm hồn cởi mở để ý thức và để sẵn sàng với những gì Thần Khí đòi hỏi; đôi khi điều này không được thoải mái. Chúng ta là người, là thích những gì an toàn cho mình, thích nắm trong tay mọi sợi dây. Chúng ta thật sự mong muốn biết trước mình sẽ ở đâu.

Năm 2008, 225 tu sĩ Dòng Tên họp ở Rôma để chọn vị kế nhiệm thứ 29 của Thánh I-Nhã. Đại hội tiến hành như thường lệ, giữ chay và cầu nguyện nhận định trong nhiều ngày. Đến lúc phải lui về trong thinh lặng, các đại diện từ chối không mang theo mình danh sách các ứng viên có tiềm năng. Danh sách này được linh mục Peter-Hans Kolvenbach, đương kim bề trên tổng quyền chuẩn bị trước, dựa trên đề nghị của các các đại diện Dòng Tên trên các châu lục. Các đại diện muốn nhận định không định kiến và hoàn toàn vô tư để tiếp nhận chọn lựa của chính Chúa trong tinh thần nhận định của cộng đoàn.

Thánh I-Nhã, đồng hữu tiêu biểu của Chúa Giêsu, ngài có một sức mạnh đức tin không gì lay chuyển, ngài là bậc thầy trong lãnh vực nhận định. Nhận định trở nên bản chất thứ nhì của ngài. Dù ngài không còn trẻ, nhưng ngài sẵn sàng dùng thì giờ cần thiết để làm. Hai mươi năm trôi qua kể từ ngày ngài trở lại và ngày ngài thành lập Dòng Tên, trong thời gian này, Thánh I-Nhã đã nhận định với các đồng hữu của mình, từng bước một, điều gì Thiên Chúa mời gọi mình. Và đây là tu sĩ Jérôme Nadal s.j., người thân tín và phát ngôn viên của ngài, mô tả đường hướng chỉ đạo của ngài:

Thánh I-Nhã đi theo Thần Khí, ngài không đi trước; như thế ngài được hướng dẫn một cách nhẹ nhàng đến điều chưa biết; một con đường mở ra chầm chậm trước mặt ngài, trên con đường này, với đức khôn ngoan ngài tiến đến điều mình chưa biết, quả tim hoàn toàn đơn sơ mở ra với Chúa Kitô.

Marta An Nguyễn chuyển dịch