“Nếu chúng ta đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng như chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại cầm tay thì sao?”

450

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-03-05

Nếu chúng ta đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng như chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại cầm tay thì sao?: trong giờ Kinh Truyền Tin sáng chúa nhật 5 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô,  Đức Phanxicô đã đưa ra thách thức như trên.

Như thường lệ, Đức Phanxicô bình giải bài Phúc Âm trong ngày, ngài nhấn mạnh Chúa Giêsu không trả lời các cám dỗ bằng lời nói của mình nhưng bằng lời trong Thánh Kinh.

“Nếu chúng ta đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng như chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại cầm tay thì sao?”. Vì thế, thêm một lần nữa, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta luôn mang Phúc Âm theo trong mình, để có thể dùng Lời Chúa trả lời cho tất cả các khuynh hướng xấu, mà các khuynh hướng xấu thì luôn có: “Nếu chúng ta luôn có Lời Chúa trong lòng, thì không một cám dỗ nào có thể làm chúng ta xa Chúa và không một trở ngại nào làm chúng ta đi ngược với con đường tốt.”

Đức Phanxicô khuyên chúng ta, trong Mùa Chay này nên “làm quen với Thánh Kinh, thường xuyên đọc, chiêm ngắm và nhập vào.” Ngài nhấn mạnh: “Thánh Kinh chứa Lời Chúa, Lời luôn thời sự và hiệu quả, nó giúp chúng ta chiến thắng, khi mà lời loài người chỉ mang đến thất bại. Mùa Chay là con đường của Dân Chúa đi đến Phục Sinh, con đường của hoán cải, của đấu tranh chống sự dữ bằng vũ khí là lời cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái”.

“Nếu chúng ta đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng như chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại cầm tay thì sao?” Đức Phanxicô hỏi giáo dân thêm một lần nữa trước khi kết thúc giờ Kinh Truyền Tin.

Sau Kinh Truyền Tin, chiều chúa nhật Đức Phanxicô lên đường đi tĩnh tâm với các cộng sự của ngài từ chúa nhật 5 tháng 3 đến thứ sáu 10 tháng 3.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch