Cha có một kinh cầu nguyện nào cha thích nhất?

543

Cha có nhiều chứ. Trước hết là kinh Thánh I-Nhã: “Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do của con…” Rồi kinh của thánh Phanxicô Xaviê: “Con yêu Chúa không phải vì Chúa cho con thiên đàng hay buộc con phải xuống địa ngục, nhưng vì Chúa là Chúa của con. Con yêu Chúa vì Chúa là Chúa.” Hay kinh của thánh ẩn tu Thụy Sĩ Nicolas de Flue: “Xin hãy nhận con, vì con là con…” Và cha đặc biệt thích “lời nguyện giáo dân”  của thánh Pierre Canisius của thế kỷ 16, cha thấy ở trong “Gotteslob” nhưng cha quên. Lời cầu nguyện vẫn còn giữ trọn tính thời sự và nét đẹp của nó.

“Xin hãy nhận lấy”

Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và cả ý chí con.

Tất cả những gì con có và đang làm chủ, Chúa đã cho con;

nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa, xin Chúa xử dụng hoàn toàn theo tôn ý ngài.

Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa.

Đối với con, thế là đủ.

Thánh I-Nhã

“Nunc dimittis” (An bình ra đi) đó là những chữ đầu tiên bài ca của ông Simêôn trong Phúc Âm Thánh Luca (2: 29) khi tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa. Ông Simêôn nhận nơi Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai hằng mong chờ, ông ca ngợi Chúa và từ nay ông sẵn sàng ra đi: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài”.

“Lời cầu nguyện giáo dân” của Thánh Pierre Canisinus, “tông đồ thứ nhì của nước Đức”: “Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, là Cha trên trời, xin đoái thương nỗi khốn cùng, tuyệt vọng và trần trụi của chúng con với đôi mắt thương xót vô bờ của Chúa. Xin Chúa thương xót tất cả tín hữu kitô, là con của Chúa mà Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu rỗi chúng con đã tự nguyện hiến mình vào bàn tay kẻ tội lỗi và đã đổ máu chí thánh trên Thập Giá. Lạy Cha khoan dung, qua Chúa Giêsu xin cha đừng giáng phạt tội lỗi chúng con, các hiểm nguy hiện tại và sắp tới, các lỗi nghĩa phản nghịch, các mưu mô chiến tranh, cứng đầu, bệnh tật, những lúc xao xuyến và trong khi cần. Xin Chúa cũng soi sáng và tăng sức cho những gì tốt cho các người hướng dẫn về mặt thiêng liêng cũng như ngoài đời, để họ góp phần làm vinh danh Chúa, cho sự cứu rỗi chúng con, cho hòa bình thế giới, cho sự thịnh vượng của toàn Kitô giáo. Lạy Thiên Chúa của hòa bình, xin cho chúng con được hiệp nhất trong đức tin, không chia rẽ, không phân cách bất cứ ai; xin hoán cải tâm hồn chúng con để chúng con thật sự ăn năn và cải thiện cuộc sống ccmh; xin Chúa thắp sáng ngọn lửa tình yêu của Chúa trong con; xin cho con lòng sốt sắng và lòng đói khát công chính để chúng con là những đứa con vâng lời, đẹp lòng Chúa trong đời sống cũng như trong cái chết. Như Chúa hằng muốn, chúng con cũng cầu xin Chúa cho bạn bè, cho kẻ thù, cho những người mạnh khỏe, những người bệnh hoạn, cho tất cả tín hữu kitô bị đau khổ, cho kẻ sống cũng như người chết. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng điều khiển tất cả hành vi, cử chỉ, tất cả mưu toan của chúng con trong cuộc sống cũng như trong cái chết của chúng con. Xin Chúa cho chúng con hưởng ơn Chúa đời này và kết hiệp với những người được Chúa chọn ở đời sau, để chúng con có thể ca ngợi Chúa, vinh danh Chúa, thờ phượng Chúa trong niềm vui và hân hoan muôn đời! Lạy Chúa là Cha trên trời xin nhận lời chúng con! Vì Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời kiếp kiếp. Amen.”

Trích sách: Bênêđictô XVI, Những buổi nói chuyện cuối cùng với Peter Seewald (Nxb. Fayard). Những ngày yên lặng ở Đan viện Mẹ Giáo hội (Mater Ecclesiae).