Giới thiệu phân định nhiều hơn trong Giáo hội

191

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-02-09

Thượng hội đồng 2018: “Người trẻ tìm Chúa trong hành động”

Đức Phanxicô nhấn mạnh đến phân định, “một trong các vấn đề lớn nhất hiện nay”.

Ngày 25 tháng 11-2016, Đức Phanxicô đã gặp trong vòng ba giờ 140 bề trên các dòng nam, trong dịp năm thứ 88 Hội nghị Liên hiệp các bề trên Dòng (USG) họp ở Vatican. Cuộc trao đổi này cho đến nay vẫn chưa công bố, báo Văn minh Công giáo đã ghi lại và sẽ đăng trong số báo 4000 của tạp chí Dòng Tên này vào ngày 11 tháng 2-2016.

Đứng trước bề trên các Dòng, Đức Phanxicô khẳng định Thượng hội đồng giám mục sắp đến sẽ đề cập đến vấn đề phân định, “một trong các vấn đề lớn nhất trong việc đào tạo chức thánh”.

Trong một bài nói chuyện dài đăng trên báo Osservatore Romano ngày 10 tháng 2-2017, Đức Phanxicô nói đến “công việc xã hội” trong mục vụ giới trẻ vì “người trẻ tìm Chúa trong hành động” .

Theo linh mục Antonio Spadaro giám đốc tạp chí, người giới thiệu buổi gặp gỡ này cho biết, Đức Phanxicô khuyến khích các người đối thoại với mình phải đối thoại thẳng thắn, kể cả đưa ra các chỉ trích: “Cần phải chỉ trích, tôi thích như vậy… Đời sống gồm cả các căng thẳng cũng như các chuyện không thấu hiểu. Khi có chỉ trích sẽ làm lớn lên, tôi chấp nhận như vậy”.

Giới thiệu phân định nhiều hơn trong Giáo hội

Khi giải thích chủ đề “Người trẻ, đức tin và nhận định ơn gọi” của Thượng hội đồng giám mục sẽ tổ chức vào tháng 10 năm 2018, Đức Phanxicô cho biết “vấn đề phân định là vấn đề rất thiết thân” của mình. Ngài tuyên bố: “Hiện nay, đây là một trong các vấn đề lớn trong việc đào tạo chức thánh của chúng ta (…) Chúng ta thường quen với các công thức ‘trắng’ hoặc ‘đen’ nhưng không quen với công thức ‘xám’ của cuộc đời. Và điều quan trọng, đó là cuộc sống chứ không phải công thức”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta phải lớn lên trong phân định. Giải quyết vấn đề hợp lý theo công thức trắng hoặc đen có thể dẫn đến sự trừu tượng của các nố lương tâm. Ngược lại, với phân định là đi tới khía cạnh xám của cuộc đời theo ý Chúa”.

Ngài nói tiếp: “Chỉ với phân định, chứ không phải với các chuyện trừu tượng mà người trẻ mới có thể khám phá dự tính cho đời mình và sống một cuộc sống thật sự mở ra với Chúa và với thế giới. Vì thế tôi chọn chủ đề này để giới thiệu phân định như một sức mạnh lớn nhất trong đời sống Giáo hội”.

Người trẻ tìm Chúa trong hành động

Đức Phanxicô lo lắng cho việc giảm sút ơn gọi ở phương Tây, ngài ghi nhận: “Đôi khi, mục vụ ơn gọi không đáp ứng với các mong chờ của người trẻ”. Theo Đức Giáo hoàng, “phân định luôn năng động, cái gì đứng một chỗ là không tốt, nhất là với người trẻ”. Ngài lưu ý đến các “buổi họp” khô héo. Ngược lại, khi làm việc với người trẻ thì “phải làm các chuyện, … các công việc xã hội, vì người trẻ tìm Chúa trong hành động”.

Hình: Gặp gỡ với giới trẻ của Phân vụ Dân sự Ý © L’Osservatore Romano

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch