Linh mục Alphonse Gilbert: “Đừng để ai đến với bạn mà khi ra về họ không hạnh phúc hơn!”

271

Linh mục Alphonse Gilbert: “Đừng để ai đến với bạn mà khi ra v họ không hạnh phúc hơn!”

fr.aleteia.org, Catherine Soudée, 2017-01-15

Tính dễ bảo theo Thần Khí đã giúp cha luôn vâng lời bề trên khi các ngài gởi cha đi truyền giáo. Đôi khi cha chỉ xin có chút thì giờ vào nhà nguyện cầu nguyện để có sức mạnh trả lời “vâng”. Chính vì thế cha luôn mang trọng trách ngày càng lớn trong Giáo hội, cho đến ngày cha làm đại diện các Giám mục Pháp tại Rôma!

Được gởi đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới, linh mục Alphonse Gilbert kể cuộc đời của cha và làm thế nào mà Chúa dạy cha phải luôn sẵn sàng cho tác động của Thần Khí.

Trong quyển sách có tên “Người phiêu lưu của Thần Khí”: đời sống truyền giáo của một tu sĩ Dòng Chúa Thánh Thần, linh mục Alphonse Gilbert, tu sĩ truyền giáo của Dòng đã kể lại chứng tá đời mình. Đức Hồng y Robert Sarah viết lời giới thiệu, ngài biết linh mục Alphonse Gilbert, bề trên chủng viện ở Guinê khi ngài còn làm chủng sinh.

Linh mục Gilbert rời gia đình rất sớm để đi theo Chúa Kitô, gia đình cha ở Saint-Pierre-et-Miquelon. Cha vào tiểu chủng viện năm 12 tuổi. Trong quyển sách cha kể thời gian mình được đào tạo, các công việc truyền giáo khác nhau ở Pháp, Canada, Guinê, Haiti, Rôma, đôi khi là nhà truyền giáo, đôi khi đảm trách việc đào tạo các chủng sinh lớn, nhỏ. Qua các chuyến đi của cha, độc giả khám phá câu chuyện của thế kỷ 20 ở Pháp và ở nước ngoài, nhưng cũng là câu chuyện của Giáo hội, của Truyền giáo khắp nơi trên thế giới.

Trong thời gian học ở tiểu chủng viện, các linh mục rất nghiêm với học sinh. Cha viết như sau: “Dù sao, các trang bị của Chúa Thánh Thần cũng đã khởi hứng cho tôi một phương pháp mục vụ hoàn toàn khác. Trước hết là phải yêu những người chung quanh mình, đến với họ và biết cá nhân họ. Đừng hoài công đi vào các suy tư thông thái và các tư tưởng lớn, không: trước hết là gần với họ và đối xử tốt với từng người”.

Cha làm việc với người trẻ. Với từng em, cha ráng sức có cái nhìn của lòng thương xót, đặc biệt khi các em xưng tội: “Tôi làm sao để khi các em ra về, các em được hạnh phúc hơn và trút được gánh nặng của mình”. Rồi cha trích câu nói của Mẹ Têrêxa: “Đừng để ai đến với mình, mà khi ra về họ không được hạnh phúc hơn”. Đâu đâu, cha cũng mang tình yêu đến.

Như bất cứ ai, cha Gilbert cũng có các thử thách. Vì thế cha tự xưng: “Tôi dự phần vào thập giá của Chúa Kitô, thập giá là một phần của đời sống kitô giáo của chúng ta. Phải nhận ra nó khi nó đến và phải có một người bạn thiêng liêng để họ giúp chúng ta thấy thập giá này, thập giá sẽ mang lại thành quả của sự sống lại. Thập giá ở đó để Nước Chúa trị đến”. Chúa Kitô đã gánh thập giá. Khi cha phải sống chia cách, phải rời gia đình, phải đến nơi truyền giáo, khi gặp bạn bè, khi đau buồn, lúc nào cha cũng chỉ nói một câu: “Chúa an ủi tôi”.

Quan trọng của tính khiêm nhường

Để hoàn tựu sứ mệnh của mình, điều thiết yếu là phải cầu nguyện lâu dài: “Đó là hương nguyện. Phải sống kết hiệp với Chúa mỗi giây phút trong ngày, và phải luôn sống theo tác động của Chúa Thánh Thần, vì vậy phải dành thì giờ cầu nguyện. Trong những chuyến đi xa, tôi cầu nguyện ít nhất là một giờ, khi tôi không đi xa thì tôi cầu nguyện một giờ rưỡi”. Tác giả ghi nhận tầm quan trọng của đức tính khiêm nhường: “Điều quan trọng nhất là khiêm nhường. Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người khốn khổ”.

Tính dễ bảo theo Thần Khí đã giúp cha luôn vâng lời bề trên khi các ngài gởi cha đi truyền giáo. Đôi khi cha chỉ xin có chút thì giờ vào nhà nguyện cầu nguyện để có sức mạnh trả lời “vâng”. Chính vì thế cha luôn mang trọng trách ngày càng lớn trong Giáo hội, cho đến ngày cha làm đại diện các Giám mục Pháp tại Rôma!

Trong quyển sách này độc giả cũng biết được vai trò của cha trong những ngày đầu thành lập cộng đoàn Emmanuel, đặc biệt trong các quan hệ với nhà sáng lập Pierre Goursat của cộng đoàn. Nhà sáng lập đã cậy vào lời cầu nguyện và các chỉ dạy của cha Gilbert theo tinh thần sẵn sàng nghe theo tác động của Thần Khí.

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5, 25): đó là câu dẫn nhập của quyển sách và cũng là câu đúng nhất nói lên đời sống của cha Gilbert, một đời sống luôn được Thần Khí hướng dẫn.

Marta An Nguyễn dịch