Các xác tín tôn giáo của Donald Trump

3521

la-croix.com, Service Monde, 2017-01-20

Donald Trump rất gần với giáo phái của mục sư Norman Vincent Peale, người ca tụng thành công vật chất cũng như thành công thiêng liêng.

Tân tổng thống được rửa tội và thêm sức ở nhà thờ First Presbyterian Church, nhà thờ phái Calvin ở khu vực Jamaica, Queens (New York) nơi ông lớn lên. Trong những năm 1960, cha mẹ ông sinh hoạt ở nhà thờ Marble Collegiate Church, đại lộ Thứ Năm ở Manhattan, nhân cách của mục sư Norman Vincent Peale đã lôi cuốn họ.

Giáo phái này thuộc về một hệ thống tin lành khác, hệ thống Nhà thờ Cải cách (Reformed Church) ở Mỹ, được thành lập năm 1628. Donald Trump tham gia sinh hoạt tại đây trong vòng gần năm mươi năm, ông đã làm đám cưới theo nghi thức tôn giáo với người vợ thứ nhất và thứ nhì của ông ở đây.

Mục sư Norman Vincent Peale là tác giả quyển sách nổi tiếng Sức mạnh của Suy nghĩ Tích cực (The Power of Positive Thinking) được xuất bản năm 1952, mục sư cổ vũ cho tinh thần lạc quan và thành công, cả về mặt vật chất cũng như thiêng liêng. Mục sư là người ủng hộ Tổng thống Richard Nixon, năm 1960 ông chống đối mãnh liệt ứng viên công giáo John Kennedy, mục sư ngưỡng mộ các thương gia thành công, và lồng trong các bài giảng của mình các giai thoại về sự thành công của các nhà kỹ nghệ lớn mà ông quen biết.

Một “thần học” của thành công

Trong quyển sách của mình, ông triển khai một loại thần học của thành công, cổ vũ lòng tự tin như một triết lý sống. Sự nối kết này đã lôi cuốn Donald Trump và nó cũng đáp ứng theo cách nghĩ của gia đình ông: không ngần ngại khuất mình vào luật lệ, làm tất cả để thắng.

Mục sư Norman Vincent Peale qua đời năm 1993, ông thực tiển hơn là theo lý thuyết thần học, sứ điệp của ông là tiếng vang của “Tin Mừng cho sự Thịnh vượng” mà các nhà rao giảng Tin Mừng trên truyền hình áp dụng, theo họ Thiên Chúa chọn để thưởng một số người bằng của cải vật chất. Cuộc tranh cử của Donald Trump được sự ủng hộ của các nhà rao giảng chủ trương thịnh vượng như mục sư Mark Burns và Darrell Scott.

Hình: Một tu sĩ hinđu khấn cho Donald Trump trúng cử, ngày 11 tháng 5-2016

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch