Đức Phanxicô: “Trong đức tin, tôi đã trải qua những giây phút đen tối”

340

lefigaro.fr/flash-actu, 2017-01-15

Ngày chúa nhật 15 tháng 1-2017, trong chuyến viếng thăm giáo xứ Sainte-Marie de Setteville, trong hạt Guidonia, gần Rôma, Đức Phanxicô xác nhận mình cũng có “những giây phút đen tối trong đức tin”  và “một vài ngày sự đen tối này như không thấy gì” nhưng với thời gian thì tìm lại được. Trong bài nói chuyện tự phát, ngài cho biết “một vài ngày, đức tin như không còn thấy gì, tất cả đều đen tối” .

Đức Giáo hoàng kể: “ Như ngày hôm qua chẳng hạn, cha rửa tội cho 13 em bé sinh ra trong các vùng bị động đất vừa qua ở Ý (có khoảng 300 người cbb trong các vụ động đất mùa hè vừa qua), có một người chồng đã mất vợ của mình, và cha tự hỏi không biết người này còn đức tin không”. Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta hiểu, có những lúc đen tối và phải chấp nhận sự đen tối này trong lòng. Chúng ta không học để có đức tin, chúng ta nhận đức tin như một ơn”.

Đức Phanxicô cũng khuyên các người trẻ đừng chỉ bằng lòng đi lễ ngày chúa nhật là đủ nhưng phải giúp người nghèo, người lớn tuổi, phải nói chuyện với cha mẹ. Ngài nói: “ Nếu các con nói mình là người công giáo, các con đi lễ ngày chúa nhật nhưng về nhà các con không nói chuyện với cha mẹ, với người nghèo, không đi thăm người bệnh thì chẳng giúp ích gì, đây không phải là chứng từ” .

Đức Phanxicô kết luận: “Với kiểu này, mình là người công giáo vẹt, chỉ nói, nói, nói. Người chứng nhân kitô phải làm ba chuyện: “bằng lời, bằng quả tim và bằng bàn tay”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch