Kitô hữu đặt Chúa Giêsu làm tâm điểm đời mình

784

Cuộc sống Kitô hữu đơn giản thôi. Một Kitô hữu không cần phải làm những chuyện lạ mắt hay khó khăn, nhưng chỉ cần đặt Chúa Giêsu làm tâm điểm mọi chọn lựa hằng ngày của mình.

Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ hai 09-01 tại Nguyện đường nhà trọ thánh Marta.

“Chúa Giêsu Kitô tự biểu lộ mình, chúng ta được mời gọi biết Ngài, nhận ra Ngài trong cuộc đời mình và trong rất nhiều hoàn cảnh sống.

Các vị thánh và những cuộc hiện ra cũng quan trọng, nhưng nếu không có Chúa Giêsu thì tất cả đều vô nghĩa.

Do đó, chúng ta phải tự đặt cho mình câu hỏi này: “Chúa Giêsu Kitô có phải là tâm điểm cuộc đời tôi không? Và mối liên hệ giữa tôi với Chúa Giêsu Kitô như thế nào? ‘

Để có thể đặt Chúa Giêsu làm tâm điểm đời mình, chúng ta phải làm 3 việc.

Thứ nhất là bảm đảm là chúng ta biết Ngài và có thể nhận ra Ngài.

Vào thời Chúa Giêsu, nhiều người đã không nhận ra Ngài. Họ đã bắt bớ và đã giết Ngài. Chúng ta cũng phải hỏi mình một câu nữa: “Tôi có thích thú được biết Chúa Giêsu không?” Hay tôi thích xem những bộ phim truyền hình, thích ngồi lê đôi mách, theo đuổi tham vọng hay đàm tiếu về người khác?”

Để biết Chúa Giêsu, thì cần cầu nguyện, và cần Chúa Thánh Thần. Có Phúc âm nữa, chúng ta có thể mang Phúc âm theo và mỗi ngày đọc một đoạn.  Đấy là cách duy nhất để biết Chúa Giêsu.  Rồi Chúa Thánh Thần sẽ hành động cho chúng ta. Chúa Thánh Thần làm cho hạt giống đâm chồi và nảy nở.

Thứ hai, là thờ phượng Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ xin ơn và tạ ơn Chúa, nhưng chúng ta cầu nguyện chúc tụng Chúa trong thinh lặng và gạt đi những thứ khác đang chiếm lấy lòng trí chúng ta. Tất cả chỉ hữu dụng khi tôi có thể thờ phượng Chúa.

Chúng ta hãy biết đọc kinh Sáng Danh: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.”

Mà thường chúng ta lại hay đọc vẹt kinh này. Anh chị em hãy nhớ, kinh này là một lời chúc tụng. Đây là cách để thờ phượng Ba Ngôi Thiên Chúa. Và cầu nguyện trong thinh lặng nhỏ bé trước sự cao cả của Thiên Chúa là một cách để thờ phượng Chúa Giêsu. “Chúa là Chúa độc nhất, là khởi đầu và mục đích mọi sự, và con muốn ở cùng Chúa suốt đời con, đến tận thế.” Đây là cách chúng ta loại bỏ những sự ngăn cản mình thờ phượng Chúa Giêsu.

Thứ ba là theo Chúa. Theo Chúa như các môn đệ trong bài đọc ngày hôm nay vậy. Nghĩa là đặt Chúa Giêsu làm tâm điểm đời mình.

Cuộc sống Kitô hữu đơn giản thôi, nhưng chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần để đánh thức khao khát muốn biết, thờ phượng và theo Chúa Giêsu. Chính vì thế mà chúng ta xin Chúa cho biết mình được kêu gọi làm gì, và xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để làm việc đó.

Kitô hữu không cần làm những chuyện lạ mắt, khó khăn hay thừa thãi. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta ơn biết, thờ phượng và theo Chúa Giêsu.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch