Buổi tiếp kiến chung 28-12-2016

119

Như thường lệ, thứ tư 28 tháng 12-2016, Đức Phanxicô có buổi tiếp kiến chung ở Hội trường Phaolô VI. Đặc biệt trong buổi tiếp kiến chung hôm nay có phần trình diễn của Ban Xiệc Golden Circus.

Bài giáo lý hôm nay nói về tổ phụ Áp-ram: «Ngay cả sự ‘than khóc’ của hành vi đức tin. Hành vi đức tin không phải chỉ là im lặng. Hôm nay, chúng ta nhắc lại hình ảnh của ông Áp-ram, ngoài mọi hy vọng, ông vẫn tin vào lời Chúa hứa cho ông một đứa con trai. Hy vọng là khả năng tin vượt lên các lý lẽ khôn ngoan, cẩn trọng của loài người, để tin vào chuyện không thể được. Ông khóc cho sự nản lòng, cho việc khó giữ lòng tin để Chúa nâng đỡ ông trong hy vọng. Hy vọng không phải là tin chắc mình tránh được nghi ngờ, không bị rắc rối, không thấy thực tế khó khăn, không chấp nhận nghịch lý. Trong đêm tối, Chúa giữ lời hứa, chỉ cho ông dấu hiệu, rằng ông phải tiếp tục tin và hy vọng. Chúa chỉ cho thấy các ngôi sao của tầng trời mà ai cũng có thể thấy: Với con mắt đức tin của mình, ông Áp-ram thấy được dấu hiệu lòng trung tín của Chúa».

Cuối buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô chúc mừng năm mới 2017 thánh thiện và hạnh phúc.