Nguồn gốc cây thông Noel

578

fr.aleteia.org, 2016-11-29

Bài hát quen thuộc của người Pháp «Cây thông đẹp của tôi, vua của rừng cây, tôi yêu biết bao màu xanh của nó!» (Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure!» Bài hát dân gian xưa cổ này sẽ tự động được hát lên khi chúng ta dựng cây Noel, trang trí nó bằng đèn hoa, thiên thần, ngôi sao đủ loại.

Đến từ các vùng quê Bắc Âu và có nguồn gốc từ truyền thống lương dân, phải mất một thời gian lâu cây thông Noel mới trở thành truyền thống cho kitô giáo.

Với «màu xanh trường kỳ» trong suốt mùa đông của nó, cây thông tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu!

Được đặt gần máng cỏ, cây thông hé cho thấy ý nghĩa của Nhập Thể. Hài Đồng Giêsu ngủ bên cạnh Mẹ Maria, xuống thể để làm cho con người đến được cây của sự sống mà tội lỗi đã xóa đường đi. Vì thế cây Noel làm chúng ta nghĩ đến một cây khác, cây thập giá là cây của sự sống, nguồn của mọi ơn lành.

Lúc đầu, cây thông được trang hoàng bằng những quả táo đỏ, nhắc lại hoa quả dồi dào của Thiên đàng. Bây giờ, cây thông thường được trang hoàng bằng giấy hoa, quả cầu muôn màu muôn sắc. Sự dồi dào này là dấu hiệu của vui vẻ, của hy vọng. Như cây giữ «màu xanh» của mình, sự sống mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta là sự sống không chết, nhưng trải rộng ra mãi mãi trong cõi phúc. Và đó là Hài Đồng Giêsu kêu gọi chúng ta đi theo Ngài.