Felix 9 tuổi chuẩn bị xưng tội lần đầu

283

Felix 9 tuổi chuẩn bị xưng tội lần đầu, em soạn các lời cầu nguyện cho buổi xưng tội đầu tiên này.

Lời cầu nguyện thứ nhất:

Con xin lỗi Chúa vì con đã phạm tội với Chúa và với cha mẹ con. Lần sau con sẽ không phạm tội nữa, xin Chúa tha lỗi cho con. Con sẽ tha thứ cho người anh em nếu họ phạm lỗi với con.

Lạy Chúa Giêsu, con thương Chúa hết tâm hồn con.

Con cám ơn Chúa,

Felix, con của Chúa.

 1

Vẽ hình trái tim: Chúa là trên tất cả mọi sự.

Lời cầu nguyện thứ hai:

Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ cho người anh em và người anh em của con sẽ tha thứ cho người anh em của họ.

Chúa ơi, Chúa là anh hùng của con. Con cám ơn Chúa đã thương chúng con và chết để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

Con cám ơn Chúa.

2

Lời cầu nguyện thứ ba:

Lạy Chúa, con đã phạm cả triệu tội với Chúa, xin Chúa tha cho con và con sẽ tha thứ cho người anh em của con.

Quỷ rất dữ nhưng nó không thể thắng Chúa vì Chúa là Cha toàn năng.

 Con,

Felix

3

Lời cầu nguyện thứ tư:

Con sẽ đi theo con đường của Chúa, con không đi theo con đường của quỷ vì con sẽ phạm tội nhiều hơn và Chúa sẽ giận con. Con cám ơn Chúa đã chết vì chúng con và đã cứu chúng con khỏi tội lỗi. Con muốn đón nhận Chúa vào cuộc đời của con.

Con cám ơn Chúa,

Thứ bảy 9 tháng 5-2015

Felix

Vẽ hình trái tim: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần.

Ba Chúa của con.

5

Lời cầu nguyện thứ năm:

Khi con lớn lên con sẽ phạm tội nhiều hơn bây giờ, nhưng con sẽ cố gắng phạm tội ít hơn. Điều lớn nhất con làm sẽ là điều làm cho con hạnh phúc. Khi con có con, con sẽ hướng dẫn con của con đi theo con đường tốt mà Chúa đã hướng dẫn cho con. Các con của con sẽ giống Chúa vì chúng đi theo con đường tốt của Chúa Giêsu và Chúa Cha.

Thứ bảy 9 tháng 5-2015

Vẽ hình:

Thứ nhất là Chúa Giêsu

Thứ nhất là Chúa Cha

Thứ nhất là Mẹ Maria

Thứ nhì mới là Gia đình

 Con thương tất cả.

4