Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta

600

 

Chúa Giêsu là đá tảng cho cuộc đời Kitô hữu, chính Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 28-10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

ossrom135325_articolo

Lấy ý từ bài Phúc âm trong ngày kể về việc Chúa Giêsu thức cả đêm cầu nguyện trước khi chọn các môn đệ, Đức Giáo hoàng suy niệm về tầm quan trọng thiết yếu của cầu nguyện đối với Kitô hữu.

Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện, dành cả đêm để cầu nguyện với Cha. Và rồi sau đó là đến những việc khác, là việc chọn các môn đệ, chữa lành bệnh tật, đám đông theo người…Phải, đá tảng cho đời sống Kitô là Chúa Giêsu, nhưng là một Chúa Giêsu cầu nguyện. Ngài cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội. Đá tảng của Giáo hội chính là Chúa chúng ta đang ở trước mặt Cha chuyển cầu cho chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Ngài, nhưng chính Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta.

Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho những kẻ theo Ngài, như trong bữa Tiệc ly hay trước khi làm phép lạ, như lúc cho ông Lazarô sống lại.

Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi Cây Dầu, trên Thập giá, Ngài chết trong lời cầu nguyện. Và đây chính là sự đảm bảo cho chúng ta, là đá tảng, là nền móng cho chúng ta. Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta! Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi!  Và mỗi người chúng ta có thể nói thế này:  Ngài  ở trước mặt Cha và gọi đích danh tôi. Tôi chắc chắn Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi. Chúa Giêsu đang cầu nguyện.

Anh chị em còn nhớ trong Cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã bảo Phêrô là Ngài cầu nguyện cho ông đừng sa chước cám dỗ của Satan và cầu cho đức tin ông được vững mạnh.

Và những gì Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô, Ngài cũng nói với mỗi người chúng ta. “Ta đã cầu nguyện cho con, Ta đang cầu nguyện cho con, ngay lúc này đang cầu nguyện cho con.”  Chúa Giêsu trên bàn thờ đang cầu nguyện cho chúng ta. Trên Thập giá, Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta.  Và biết điều này, cho chúng ta thấy mình được an toàn. Tôi thuộc về một cộng đoàn vững chãi, bởi có Chúa Giêsu là đá tảng, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi, cho chúng ta.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng