Để biết Chúa Giêsu Kitô

566

 

Để thật sự biết Chúa Giêsu, chỉ mình giáo lý thì không đủ, chúng ta phải cầu nguyện, thờ phượng và nhìn nhận mình là người có tội. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 20-10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

casa-martha-20161020Đức Giáo hoàng lấy ý từ thư thánh Phaolô gởi tín hữu Epheso, thánh tông đồ cầu nguyện xin cho họ được tăng sức nhờ Thần Khí, và xin Chúa Kitô ngự trong lòng họ.

“Thánh Phaolô nói về việc chúng ta cần lao mình vào biển vô tận chính là con người Chúa Kitô. Và làm sao chúng ta biết Chúa Kitô, làm sao hiểu tình yêu của Ngài vốn vượt trên mọi hiểu biết?

Chúa Kitô hiện diện trong Phúc âm, và chúng ta biết Chúa Kitô bằng cách đọc Phúc âm. Và tất cả chúng ta làm thế, ít nhất là nghe Phúc âm khi đi lễ. Và tìm hiểu giáo lý dạy chúng ta về Chúa Kitô. Nhưng thế là không đủ. Để hiểu chiều ngang, chiều dọc, chiều cao và chiều sâu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cần đi vào một thói quen, trước hết là việc cầu nguyện, như thánh Phaolô khi xưa đã cầu xin: “Xin cha ban cho con Thần Khí để con biết Chúa Giêsu.”

Nhưng để thật sự biết Chúa Kitô, chỉ mình cầu nguyện là không đủ, và như thánh Phaolô đã nói, ngoài cầu nguyện, ngài còn tôn thờ mầu nhiệm vượt quá mọi hiểu biết của con người này. Và trong tinh thần tôn kính bái thờ, thánh Phaolô xin ơn biết Chúa.

Chúng ta không thể biết Chúa nếu không có thói quen thờ phượng, thờ phượng trong thinh lặng tôn kính, trong việc chầu Thánh Thể. Nếu cha không lầm, thì chầu Thánh Thể là việc chúng ta ít biết đến, việc chúng ta ít làm nhất. Cho cha nói thế này, hãy phí thời gian trước Chúa, trước mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Hãy thờ phượng Ngài. Trong sự thinh lặng, trong thinh lặng của chầu bái. Ngài là Đấng Cứu Độ và tôi thờ phượng Ngài.

Để biết Chúa Kitô, chúng ta cần biết mình, và từ đó có thói quen nhìn nhận mình là người có tội.

Chúng ta không thể thờ phượng mà không tự tố cáo bản thân mình. Để đi vào biển vô biên vô tận của mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, cần phải có điều này. Thứ nhất, hãy cầu nguyện. “Xin cha ban cho con Thần Khí để con biết Chúa Giêsu.” Thứ hai, thờ phượng mầu nhiệm, đi vào mầu nhiệm, và thờ phượng Chúa. Thứ ba, tự tố cáo chính mình. “Con là kẻ với môi miệng dơ bẩn.”

Nguyện xin Chúa cũng ban cho chúng ta ơn này, như ơn mà thánh Phaolô đã nài xin cho dân Epheso, ơn biết và có được Chúa Kitô.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng