Người trẻ và ơn gọi sẽ là trọng tâm trong các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng Giám mục năm 2018

214

cath.ch, 2016-10-06

Thượng hội đồng các giám mục thứ 15 do Đức Phanxicô quyết định sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018 với chủ đề: “Người trẻ, đức tin và nhận định ơn gọi”.

Ngày 6 tháng 10-2016, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: “Chủ đề này, một chủ đề mục vụ của Giáo hội lo cho người trẻ liên tục với các chủ đề gần đây của Thượng hội đồng về gia đình, cũng như nội dung của Tông huấn hậu Thượng hội đồng Niềm vui Yêu thương (Amoris Laetitia)”. Chủ đích là “đồng hành cùng với các bạn trẻ trên con đường hướng đến sự trưởng thành, để qua tiến trình nhận định, các em có thể thấy được mục đích của đời mình và vui vẻ thực hiện mục đích này”.

Theo ông Edward Pentin của nhật báo Mỹ National Catholic Register thì lựa chọn này được giữ lại sau các lựa chọn các đề tài khác như sự độc thân của linh mục. Theo nhà Vatican học Pentin, lựa chọn đề tài độc thân các linh mục bị đa số các hội viên của Hội đồng cố vấn của Thượng hội đồng bác bỏ. Trong số này có các hồng y Christoph Schưnborn (Vienne, nước Áo), Wilfried Napier (Durban, Nam Phi), Oscar Rodríguez Maradiaga (Tegucigalpa, Honduras), Peter Turkson (Hội đồng Giáo hoàng Phát triển nhân bản toàn diện), Georges Pell (Bộ trưởng kinh tế) Marc Ouellet (Bộ trưởng bộ Giám mục), Oswald Gracias (Mumbai, Ấn độ), Luis Antonio Tagle (Manila, Phi Luật Tân), Vincent Nichols (Westminster, nước Anh), Robert Sarah (Bộ Phụng tự), và các Tổng Giám mục Charles Chaput (Philadelphia, Mỹ) Bruno Forte (Chieti-Vasto, Ý