Sắp mở các trường tôn giáo ở Việt Nam?

1195

cath.ch, Maurice Page, 2016-09-10

truong-hoc-viet-nam

Trong tương lai, các Giáo hội và tôn giáo sẽ có thể hoạt động tích cực trong lãnh vực giáo dục. Dự án luật về tôn giáo được đưa ra vào tháng 8 vừa qua đã ghi nhận khả năng này, nhưng chỉ đưa ra một cách chung chung chứ không có các chỉ dẫn cụ thể.

Theo hãng tin Giáo hội Á châu cho biết, dù chưa có ngày tháng chính xác được ấn định, nhưng trước cuối năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ thảo luận một dự luật về dự án này.

Ngày 8 tháng 9-2016, nhiều tổ chức chính thức cho biết đã có một cuộc thảo luận chuẩn bị về khả năng để các cơ sở tôn giáo mở trường học, như thế họ có thể đóng góp vào lãnh vực Giáo dục quốc gia. Một đề tài cực kỳ tế nhị, bởi vì kể từ ngày đất nước thống nhất dưới chế độ cộng sản năm 1975, đây là một đòi hỏi thường xuyên của Giáo hội công giáo và các tôn giáo khác đối với chính quyền.

Một bản báo cáo cho biết, các đại biểu quốc hội yêu cầu dự án luật phải được cụ thể hơn, chi tiết hơn về các hoạt động giáo dục mà các tổ chức tôn giáo sẽ được phép làm. Đại đa số các đại biểu ủng hộ khả năng này, nhưng với điều kiện không được lôi kéo và không được có các nghi lễ tôn giáo trong các cơ sở này. Còn đối với các đại biểu khác, họ cho rằng nhà nước đảm trách lãnh vực giáo dục.

Marta An Nguyễn chuyển dịch