Gây quỹ trả nợ tiền học để đi tu!

418

 

aleteia.org, Herveline Urcun, 2018-08-06

“Hãy xin thì sẽ nhận”: Đó là hình ảnh của nữ tu Alyda Taylor. Và xơ đã nhận dồi dào!

Alyda Taylor là một cô gái trẻ người Mỹ 28 tuổi, cô là thiết kế mẫu áo quần ở Broadway, New York. Một cuộc sống đầy đủ nhưng Chúa gọi cô theo một cách khác, một cách để cô có hạnh phúc hơn… đó là vào Nhà Dòng. Chỉ còn một chuyện phải giải quyết trước khi vào Nhà Dòng: trả xong nợ đi học!

 Alyda Taylor

Đời sống bình thường của một cô gái trẻ tuổi của cô

Alyda là người thiết kế mẫu áo từ 6 năm nay. Một nghề cô rất say mê, cô làm việc ở Broadway, cô rất nhiều bạn bè và buổi tối cũng đi chơi nhiều, một đời sống bình thường của một cô gái trẻ tuổi cô! Tuy vậy, cô biết cô được gọi sống theo một cách khác! Khi mới lên 8, cô gặp một nữ tu và nữ tu này đã đánh động cô rất nhiều. Đến mức mà lúc đó, lần đầu tiên cô đặt vấn đề ơn gọi đi tu. Chỉ khi cô 28 tuổi, khi đã an cư sau khi học xong ở New York, cô gặp các Nữ tu của Sự Sống. Các nữ tu này đề nghị cô đi một khóa tĩnh tâm, và khóa tĩnh tâm này đánh dấu một cuộc đời mới cho cô: Alyda chắc chắn, Chúa đã gọi cô vào cộng đoàn này.

Trả nợ tiền học để đi tu

Chỉ là cũng như nhiều người trẻ Mỹ khác, cô còn nợ Nhà Nước tiền học. Các xơ không trả được 12 000 đô la tiền nợ cho cô và không có chuyện một thỉnh sinh vừa đi làm vừa ở trong cộng đoàn: làm nữ tu, là làm “công việc toàn thời gian”, mẹ bề trên cộng đoàn giải thích!

Như thế Alyda phải trả nợ trước ngày 10 tháng 9 là ngày cô vào cộng đoàn, nếu không cô phải chờ thêm một năm nữa mới được vào cộng đoàn.

24.000 đôla trong một tháng!

Vậy là cô gái trẻ can đảm xăn tay vén áo dùng các kỹ thuận tân tiến trong tầm tay của mình để gây quỹ… mạng crowdfunding, mạng gofundme.com. 5 đồng ở đây, 10 đồng ở kia…  Và tiền vào… như nước, trong một thời gian kỷ lục – 11 ngày – cô đã có được số tiền cần thiết. Bắt đầu vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, một tháng sau số tiền thu được đã vượt quá mong chờ của cô gái trẻ, cô thu được 24.000 đồng!

Như thế ngày 10 tháng 9 tới đây, cô Alyda sẽ sung sướng vào Dòng Nữ tu của Sự Sống sau khi đã trả xong nợ tiền học. Số tiền còn dư sẽ được xung vào quỹ «Casa Guadalupe», một trung tâm tĩnh tâm nhận định ơn gọi, trung tâm này đã giúp cô rất nhiều trong quá trình tìm hiểu ơn gọi của cô.

Cô hy vọng với thành quả của các tấm lòng quảng đại này sẽ giúp các người có trở ngại về tài chánh sẽ vượt qua được để đáp trả ơn gọi của họ!

Marta An Nguyễn chuyển dịch