«Thần tài», «một chủ nghĩa khủng bố nền tảng, chống toàn nhân loại» theo Đức Phanxicô

233

liberation.fr, 2016-08-01

Phỏng vấn máy bay Krakow-Roma

Như thường lệ, sau mỗi chuyến đi ra nước ngoài, trên máy bay về Rôma, Đức Phanxicô có một cuộc nói chuyện với báo chí và một cách từ từ bình thản, ngài cân nhắc những gì ngài thiết thân.

Trước hết về nạn khủng bố:

«Tôi không thích nói đến bạo lực hồi giáo, vì khi đọc báo hàng ngày, tôi chỉ thấy toàn tin tức bạo lực, ngay cả ở Ý: người này giết vị hôn thê, người kia giết mẹ vợ, và còn một người khác… và đó là những người công giáo đã được rửa tội! Đó là những người công giáo hung bạo. Nếu tôi nói đến bạo lực hồi giáo, thì tôi phải nói đến bạo lực công giáo. Không, không phải tất cả người hồi giáo đều hung bao, cũng không phải tất cả người công giáo đều hung bạo. Cũng như trong món lẫu, cái gì cũng có trong đó (…). Một điều chắc chắn: tôi nghĩ gần như trong tất cả mọi tôn giáo đều có một nhóm nhỏ những người chính thống tận căn. Chúng ta cũng có.»

Sau đó về tư bản chủ nghĩa:

«Người ta không thể nói, đó là không đúng, đó là không công chính, rằng hồi giáo là khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố có khắp nơi. […] Chủ nghĩa khủng bố cũng là… tôi không biết nếu tôi có thể nói điều này, bởi vì cũng hơi nguy hiểm, nhưng chủ nghĩa khủng bố lớn lên khi không có một lựa chọn khác. Và ở trọng tâm nền kinh tế thế giới, có thần tài, chứ không phải con người, người đàn ông người đàn bà, và đó là chủ nghĩa khủng bố đầu tiên. […] Đây là chủ nghĩa khủng bố nền tảng, chống với toàn nhân loại. Chúng ta cần suy nghĩ chuyện này.»