Ký ức và can đảm, các điều kiện của hy vọng: lời nhắn cuối cùng của Đức Phanxicô cho các bạn trẻ

332

 

Ngày 31 tháng 7, lúc 17 giờ, trước khi ra phi trường về ro, Đức Phanxicô đã nhắn với 20000 thiện nguyện viên quốc tế họp ở Tauron Arena: «Nếu các con có ký ức của quá khứ và có can đảm của hiện tại, các con sẽ là hy vọng của tương lai».

Đức Phanxicô từ ban công Ba Lan 20160729Trước khi rời Tòa Tổng giám mục, Đức Phanxicô đã xuất hiện một lần nữa ở cửa sổ đối thoại của Đức Gioan-Phaolô II để cám ơn ai đã đến chờ ngài trước khi ngài ra về. Buổi sáng, Đức Phanxicô đã cử hành thánh lễ kết thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ước lượng có khoảng 1.6 triệu người tham dự, theo ban tổ chức cho biết.

Cuộc gặp gỡ với các thiện nguyện viên đặc biệt trước tượng Đức Mẹ làm phép lạ ở Đền thánh Kalwaria, mà Đức Phanxicô đã tôn kính khi mới đến, trước cây thánh giá mà Đức Gioan-Phaolô II đã tặng cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và trước các thánh tích của các thánh.

Đức Phanxicô đã không đọc bài diễn văn soạn sẵn, ngài đưa lại cho Giám mục Damian A. Muskus, OFM, điều hợp viên của Hội đồng tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ để giám mục sẽ chuyển lại cho các bạn trẻ. «Năm trang» sẽ rất «chán», Đức Phanxicô nói bằng tiếng Tây Ban Nha và đã được các bạn trẻ vỗ tay nhiệt liệt.

Ngài nhắc các bạn trẻ chỉ cần nhớ hai chữ «ký ức» và «can đảm», hai «điều kiện» để có thể có «hy vọng cho thế giới này», hy vọng cho «tương lai».