Các người trẻ công giáo – một động cơ truyền giáo nổ chậm?

259

lavie.fr, Nathalie Becquart, 2016-07-07

Chân dung của các người trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ ở Cracovia cho thấy họ là một người trẻ như các người trẻ khác, chỉ là họ có thêm khát khao đời sống thiêng liêng. Bài phân tích của bà Nathalie Becquar, giám đốc Dịch vụ quốc gia phúc âm hóa cho người trẻ và cho ơn gọi (trực thuộc Hội đồng Giám mục Pháp), đã cùng báo Đời Sống thực hiện cuộc thăm dò này.

PILGRIMS_OF_GRABARKA_(DODATKOWE_ZDJECIA)_(23)

Từ năm 2011 đến nay, chân dung của các người trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ không thay đổi. Không còn ngạc nhiên, các Ngày Thế Giới Trẻ vẫn quy tụ các người trẻ công giáo được thừa hưởng đức tin và đã phục vụ trong các sinh hoạt của Giáo hội. Tỷ số cao của các em con của các gia đình khá giả giải thích một phần do giá cả cao hơn ở Madrid. Dù cho có nhiều nỗ lực tài trợ của các nhóm, dù quỹ tương trợ quốc gia và tất cả sáng kiến của các địa phận cốt làm sao để tiền bạc không phải là một trở ngại, nhưng giá cả cho chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ vẫn là một trở ngại trong não trạng của nhiều người… Thực tế các con số ghi danh – ít hơn năm 2011 – cho thấy một thành phần thắt chặt hơn. Những người đã tham dự Ngày Thế Giới Trẻ chiếm 23% trong số những người ghi tên năm 2016, so với 15% năm 2011. Theo con số kết quả, điều này có thể giải thích những người trẻ trong cuộc thăm dò này thuộc «thế hệ công giáo ++».

Các con số cho thấy điểm tích cực nơi các môi trường mạnh để trao truyền đức tin trong xã hội và trong Giáo hội của thế kỷ 21. Trước tiên là môi trường gia đình (99% được rửa tội và 95% có giáo dục về tôn giáo), nhưng cũng nhận giáo dục công giáo (83 % được đi học), hướng đạo, làm việc từ và trong giáo xứ… Cuộc thăm dò cũng cho chúng ta thấy – và điều này cũng phù hợp với những điều chúng tôi đã quan sát từ nhiều năm nay  – các thế hệ mới này đã khát khao có một đời sống thiêng liêng như thế nào và một chắc chắn, họ có một quan hệ với đức tin khác với cha mẹ, ông bà của họ. Được hình thành và nuôi dưỡng bởi các kinh nghiệm và môi trường xã hội đáng kể, là người đã từng dự những buổi họp, những lần đi hành hương, những buổi tĩnh tâm, tham dự các nhóm sống đạo, tất cả những gì họ đã đi qua đã là cánh cửa đi vào đức tin cho họ ở tuổi trưởng thành, đó cũng là điểm tiên quyết cho cá nhân và cho hiện sinh của họ. Trong một xã hội vẫn đục, cực kỳ thế tục và đa dạng, họ cảm nhận không phải dễ để là người công giáo và nói lên đức tin của mình. Và, có thao thức tự mình đào sâu con đường của mình, họ đi tìm «cuộc phiêu lưu thần nghiệm». Nên họ trông chờ nhiều hơn ở các Ngày Thế Giới Trẻ để các ngày này thành một «kinh nghiệm thiêng liêng mạnh» (71% là lý do đầu tiên để họ đi Ngày Thế Giới Trẻ, so với 66% năm 2011). Đối với nhiều người, đoạn đường đi từ một đức tin theo xã hội và gia đình qua một đức tin cá nhân thấm nhập vẫn chưa xong. Vì 66% người ghi danh tham dự ở Cracovia nói họ không thường xuyên cầu nguyện. Và 21% trong số họ không có sinh hoạt nhà thờ nào.

Đối với hơn một nửa người tham dự Ngày Thế Giới Trẻ, đức tin đã là chiều kích trọng tâm trong đời sống của họ. Họ cũng đặt quan trọng chiều kích xã hội, luân lý, môi sinh… Như đa số người trẻ thuộc thế hệ của họ, họ trên đường đi tìm ý nghĩa, sự hợp nhất, sự nhất quán và có ước nguyện thay đổi thế giới, nhưng chưa biết làm bằng cách nào. Cùng hòa hợp với Đức Phanxicô và các quan điểm của Giáo hội trong nhiều lãnh vực (đặc biệt và còn mạnh hơn năm 2011 trên các vấn đề xã hội và ưu tiên cho những người nghèo nhất), họ sẽ có sáng kiến trên nhiều cách để đến gặp những người còn ở xa Giáo hội. Và khi từ Ngày Thế Giới Trẻ về, họ được gọi để cụ thể hóa sự dấn thân của mình trong việc truyền giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch