Tinh thần công giáo, cái nôi văn hóa của Ba Lan

1251

 

cath.ch, Bernard Hallet, 2016-07-27

Ba Lan Đức Gioan Phaolô 20160727

“Tinh thần công giáo in sâu đậm trong văn hóa Ba Lan”, ông giám đốc hãng tin công giáo Ba Lan KAI Marcin Przeciszewski giải thích cho Radio Vatican biết. Tôn giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử đất nước mà Đức Giáo hoàng đến viếng thăm ngày 27 tháng 7, chuyến tông du thứ 15 của ngài trong dịp lần thứ 31 Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (JMJ).

“Từ ngày nước Ba Lan rửa tội cách đây 1050 năm, tinh thần công giáo đã đóng một vai trò quan trọng. Đạo công giáo đã ăn sâu trong văn hóa Ba Lan. Nhờ đó chúng tôi đã giữ đạo ở mức độ cao nhất Âu châu”, ông Marcin Przeciszewski tin chắc, ông là giám đốc hãng tin công giáo KAI. Ký giả nói tiếp, “Không thế tục hóa trong thời cộng sản, cũng không thế tục hóa để phù theo văn hóa thế giới hiện đại, một nền văn hóa chà đạp đức tin, Ba Lan vẫn giữ một đức tin.”

Thêm nữa, Giáo hội đã đóng một vai trò rất quan trọng trong thế kỷ 19, khi Ba Lan bị chia dưới ba chế độ đế quốc. “Công giáo là chiếc nôi của cả nền văn hóa quốc gia”. Ông Marcin Przeciszewski nhắc lại, về mặt lịch sử, mối dây giữa tôn giáo và văn hóa quốc gia đã cho phép Ba Lan rèn luyện một căn tính quốc gia cùng một lúc với căn tính kitô giáo”. 90% người dân Ba Lan tuyên bố mình là người công giáo, dù số người đi nhà thờ có giảm.

Một khí thế tôn giáo mới

Ông thừa nhận số lượng người đi lễ có giảm, theo ông, nền văn hóa đại chúng thường là “bài-kitô” và theo chủ nghĩa tiêu thụ, ông cũng nhấn mạnh đến sự chầm chậm xói mòn của người giữ đạo. Ông nghĩ với chuyến thăm Ba Lan của Đức Phanxicô sẽ mang một khí thế tôn giáo mới cho đất nước.

Cùng đi với tín hữu trong tiến trình dân chủ

“Với sự sụp đổ của đế quốc xô viết năm 1989, một giai đoạn mới đã bắt đầu”, ông giải thích. Sự chạm trán giữa dân chủ và tự do vẫn là một thách thức lớn với Giáo hội, ông giám đốc hãng tin KAI cho biết, đây không phải chỉ là cự lại nhưng đây là vấn đề cùng đi với tín hữu trong tiến trình dân chủ.

Ông bác bỏ ý tưởng một Giáo hội rất bảo thủ và phản đối với truyền thống, “theo nghĩa tích cực” mà Giáo hội gìn giữ. “Giáo hội gìn giữ giáo huấn gốc của Phúc Âm và loan truyền Phúc Âm một cách đa dạng. Theo ý tôi, Giáo hội hiện đại và được chuẩn bị để sống trong thế giới chung quanh mình”.

Những ngày JMJ này được đặt dưới dấu chỉ của lòng thương xót và theo bước chân của Đức Gioan-Phaolô II. “Hình ảnh của Đức Giáo hoàng Ba Lan vẫn còn sống động. Giới trẻ nhìn ở ngài là một mục tử nhân lành của Giáo hội hoàn vũ, đó là hình ảnh đã gây cảm ứng rất nhiều ở giới trẻ”, ông ký giả ghi nhận.

Thứ tư 27 tháng 7, Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du thứ 15 của mình nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 31. Chuyến đi đến miền đất thánh của Đức Gioan-Phaolô II, người có sáng kiến thành lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ngày đặc biệt dành cho giới trẻ trên toàn thế giới và cho dân tộc Ba Lan. Một dân tộc, theo như Đức Giáo hoàng nhấn mạnh trong video ngài thâu vài ngày trước khi đi, “một dân tộc đi tới đàng trước với sức mạnh của đức tin” dù qua “bao nhiêu thử thách mà nhiều khi có những thử thách rất khó khăn”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch