Armênia: Hoa đỏ, hoa cam, hoa xanh là các màu hoa Đức Phanxicô dâng Đức Mẹ

414

zenith.org, Anita Bourdin, 2016-06-23

Đức Phanxicô đến viếng Đức Mẹ ở Đền thờ Đức Bà Cả 2016

Trong một bản thông báo, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, thứ năm 23 tháng 6, Đức Phanxicô đã đến Đền thờ Đức Bà Cả để dâng lên Đức Mẹ chuyến đi Armênia của mình (ngày 24 đến 26 tháng 6),

Linh mục Federico Lombardi cho biết, bây giờ đã “trở thành truyền thống”, trong những chuyến đi ra nước ngoài, Đức Phanxicô thường đến tượng Đức Mẹ “Chào dân tộc La mã” được kính ở Nhà nguyện Pauline: Đức Phanxicô xin Đức Mẹ ban phép lành cho “chuyến đi Armênia của mình”.

“Như những lần khác, các hoa dâng Đức Mẹ có màu cờ của nước viếng thăm, bó hoa cho Armênia mang màu đỏ, cam và xanh da trời.

Màu cờ của Armênia có ba băng hàng ngang: băng trên màu đỏ, băng giữa màu xanh và băng cuối màu cam.

Đây là chuyến viếng thăm Đức Bà Cả lần thứ 36 kể từ ngày đầu triều giáo hoàng của ngài, và lần này là lần thứ bảy của năm 2016. Lần cuối của chuyến ra nước ngoài là chuyến đi Lesbos, Hy Lạp ngày thứ năm 14 tháng 4 và cám ơn Đức Mẹ khi về ngày 16 tháng 4. Lễ Mình Thánh Chúa ngày 26 tháng 5 và ngày Năm Thánh các linh mục 2 tháng 6, Đức Phanxicô cũng đã đến viếng Đức Mẹ ở đền thờ Đức Bà Cả.

Ng 14 tháng 3-2013, ngay ngày hôm sau khi được bầu chọn, Đức Phanxicô đã đến đền thờ Đức Bà Cả để dâng triều giáo hoàng của mình cho Đức Mẹ.

Marta An Nguyễn chuyển dịch