Một hành vi làm chữa lành thói đạo đức giả, một hành vi tha nhiều tội

263

zenith.org, Anita Bourdin, 2016-06-22

Một hành vi làm chữa lành thói đạo đức giả

Đức Phanxicô nói, “một hành vi chữa lành thói đạo đức giả”, khi chào nhóm hành hương nói tiếng pháp trong buổi tiếp kiến chung thứ tư 22-6: một hành vi “chữa lành nhiều tội”.

Trong buổi tiếp kiến này, Đức Phanxicô đã chú giải đoạn 5 Phúc Âm Thánh Luca, nói về việc chữa lành các người phung cùi.

Trong buổi tiếp kiến hôm nay có các người tị nạn trẻ đến từ tỉnh Florence, Ý, do cơ quan Caritas Ý phụ trách. Sau khi chụp hình chung với nhóm, Đức Phanxicô chào từng người một và tặng họ một tràng chuỗi mân côi.

Hành vi chữa lành “thói đạo đức giả và tha nhiều tội”, và đây: chúng ta dám chạm đến các người nghèo mà chúng ta muốn giúp đỡ họ”, Đức Phanxicô mong mỏi. “Tôi xin chào anh chị em hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các anh em trong tổ chức xã hội dân sự đi cùng với Giám mục Dominique Rey», Đức Phanxicô nói.

“Cũng như Chúa Giêsu đã chạm đến người phung cùi để chữa lành, chúng ta cũng dám chạm đến những người nghèo mà chúng ta giúp đỡ”, Đức Phanxicô mong mỏi.

Ngài nhấn mạnh đến hoa trái của hành vi này: “Hành vi của đức ái này chữa lành chúng ta khỏi thói đạo đức giả và tha cho chúng ta được nhiều tội.”

“Xin Chúa chúc lành cho anh chị em”, Ngài kết thúc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch