“Tiến tới đàng trước”!

204

Linh mục René-Luc đã gặp Đức Phanxicô, một sự nâng đỡ, đơn giản và trực tiếp đi thẳng vào quả tim!

aleteia.org, 2016-06-19

René-Luc

Đức Phanxicô khuyến khích các người trẻ của chiến dịch CapMissio đầu tiên trong buổi tiếp kiến chung ngày 23 tháng 5-2016

Vào mùa xuân năm ngoái, 22 tháng 4-2015, tôi được may gặp Đức Giáo hoàng và giới thiệu với ngài chương trình CapMissio, một chương trình huấn luyện truyền giáo đầu tiên của Pháp. Đức Phanxicô đã quan tâm lắng nghe, rồi ngài bắt đầu sốt sắng cầu nguyện, sau khi cầu nguyện, ngài ngẫng đầu lên và nói: “Phải đi tới đàng trước!” (Bisogna andare Avanti!)

Một năm sau, ngày 23 tháng 5-2016, tôi trở lại Quảng trường Thánh Phêrô với nhóm CapMissio đầu tiên. Tôi giải thích cho ngài Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng là kim chỉ nam cho đời sống của chúng tôi. Đức Phanxicô rất vui, ngài đưa ngón tay trỏ lên và nói: “Phải đi ra” (Besogna suscite!)

Xin Thần Khí Thiên Chúa khơi dậy để niên khóa 2016-2017 có nhiều người trẻ sẵn sàng đi ra và tới đàng trước để làm cho Nước Chúa tiến bước!