«Chiêm niệm để yêu thương»: “Chiêm niệm để yêu thương”: đường lối sư phạm của linh mục Dòng Tên Xavier Nucci

310

“Chiêm niệm để yêu thương”: đường lối sư phạm của linh mục Dòng Tên Xavier Nucci

la-croix.co, Emmanuelle Lucas, 2016-03-15

LittleBoyMeditatingAloneOnBeach

Linh mục Dòng Tên Xavier Nucci đưa ra một chương trình mô phạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khơi dậy đời sống nội tâm của các em bé, ngài trả lời quan điểm của mình về chiêm niệm (1).

La Croix: Cha nghĩ gì khi phương pháp chiêm niệm này được tán thưởng?

Linh mục Xavier Nucci: Tôi rất vui khi thấy càng ngày càng có nhiều người dành thì giờ ra để thực hành. Chúng tôi ý thức, chúng ta có một đời sống với một nhịp điệu rất bận rộn. Tạo điều kiện để ngừng nhịp sống nhanh này, để thở là một chuyện rất tốt. Vì thế, theo tôi, sẽ uổng nếu phương pháp này chỉ thỏa mãn với một vài bài tập thư giãn. Tác dụng của nó quá quan trọng để chỉ giảm thiểu vào chừng đó. Trong một ngày hội thảo về chủ đề này, (được báo La Vie tổ chức) mà tôi có bài tham luận, tôi ngạc nhiên thấy có các thuyết trình viên như các ông Christophe André, Matthieu Ricard hay Fabrice Midal tham dự, tất cả đều nhấn mạnh đến điểm này.

Chữ «chiêm niệm» có nói lên hết các thực tế tương phản theo các truyền thống khác nhau mà nó phát xuất không?

Có, rất đúng. Chữ «chiêm niệm» có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau theo truyền thống zen, yoga, hồi giáo hay kitô giáo. Thêm nữa, nhiều tà phái cũng thích loại thời thượng này. Điều có thể phân biệt các hình thức này là hiểu nhãn quan của con người đàng sau việc này (chẳng hạn, Phật giáo hay Kitô giáo không có cùng nhãn quan) và tương quan giữa nó và chiều kích thiêng liêng. Tôi biết có những tác giả nói về «linh đạo vô thần», nhưng ở đây, thuật ngữ này nói lên nhiều thực tế khác nhau. Đối với kitô hữu chúng tôi, linh đạo là con đường dẫn đến Chúa, nơi chúng ta được hướng dẫn bởi Thần Khí của tình yêu.

Còn đối với trẻ con, đây có phải là một phương tiện để giúp chúng phát triển không?

Trẻ con bây giờ càng ngày càng rất sớm bị các sinh hoạt bên ngoài bủa vây. Tất cả những gì giúp chúng ý thức những gì mình đang sống đều rất quý. Cách đây mười năm, khi chúng tôi đi những bước đầu trong việc khơi dậy đời sống nội tâm cho trẻ em, chúng tôi bị cho là những người đặc biệt. Bây giờ không còn nữa. Tuy nhiên, các thì giờ tạm nghỉ này không thể tóm tắt trong một vài kỹ thuật được đề nghị, dù nó có tốt như thế nào. Theo tôi, ba điều kiện cần thiết để tránh điều này: rằng, người lớn hướng dẫn các đề nghị này thì chính họ cũng đã trải nghiệm qua; rằng, khi làm chuyện này, họ phải tôn trọng và lắng nghe những gì đang xảy ra nơi trẻ em khi các em thực tập, khuyến khích các em diễn tả lên lời sau mỗi kinh nghiệm; rằng, nếu được, các bài tập này phải được chia sẻ với người khác để giúp các em không thu mình lại. Bởi vì cùng đích của tất cả những chuyện này là giúp các em sống tốt hơn trong tương quan với chính mình cũng như với người khác, và qua đó, với Chúa, nguồn của mọi Tình yêu và Bình an.

(1) Đề nghị này được một nhóm các người đứng đầu các trường tiểu học nhưng bây giờ đề nghị này đã được nhiều trường ở Pháp áp dụng.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Xin đọc: Giáo dục hướng nội ở trường tiểu học

Khơi dậy đời sống nội tâm để giúp trẻ em mến Chúa