Đức Phanxicô sẽ giảng tĩnh tâm cho các linh mục

263

lacroix.com, Sébastien Maillard, Rôma, 2016-05-31

Pope-Francis-greets-priests

Trong khuôn khổ Năm Thánh, hàng ngàn linh mục ở tại Rôma cũng như trên khắp thế giới về Rôma sẽ có cuộc tĩnh tâm do Đức Giáo hoàng giảng vào ngày 2 tháng 6, ở trong các nhà thờ lớn. Ngày hôm sau, 3 tháng 6, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô cho Năm Thánh của hàng giáo sĩ.

Trong ba ngày từ 1 đến 3 tháng 6, các linh mục sẽ được vinh dự ở Rôma. Vào ngày đầu tiên của “Năm Thánh các linh mục”, các linh mục sẽ bước qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Ngày 2 tháng 6, một buổi tĩnh tâm do Đức Phanxicô giảng cho các linh mục. Ngài sẽ có ba bài suy niệm trong các nhà thờ lớn: Buổi sáng ở Nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Latran, buổi trưa ở Nhà thờ Đức Bà Cả và buổi chiều ở Nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Các bài suy niệm này sẽ được trực tiếp truyền hình để các chủng sinh và các linh mục trên khắp thế giới có thể theo dõi. Ngày 12 tháng 6-2015, Đức Giáo hoàng cũng đã diễn tả từ lâu trong cuộc tĩnh tâm thế giới dành cho các linh mục ở Rôma, tại Nhà thờ Chính tòa thánh Gioan Latran.

Cuối tuần vừa qua là Năm Thánh cho các thầy phó tế, sự kiện này được ghi trong lịch sinh hoạt của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Kỳ tĩnh tâm sẽ kết thúc bằng thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do Đức Phanxicô cử hành ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày 3 tháng 6.

“Cha Jorge”

Jorge Bergoglio gắn dính với sứ vụ giáo sĩ của mình. Khi còn ở Buenos Aires, ngài được giáo dân gọi là «Cha Jorge». Đôi khi các linh mục có cảm tưởng mình không được Đức Phanxicô yêu mến vì trong các bài diễn văn, ngài thường đòi hỏi cao ở họ. Các linh mục ở trong các chủ đề của thượng hội đồng sắp tới của các giám mục.

Marta An Nguyễn chuyển dịch