Bắc Hàn: Chính quyền thừa nhận cầu nguyện và thờ phượng là một sức mạnh!

277

infochretienne.com, Elisabeth Dugas, 2016-05-19

Kenneth Bae

“Một sự khuyến khích rất lớn cho chúng tôi đối với chính thể vô thần độc hại nhất thế giới, từ nhiều năm nay Bắc Hàn ở trong danh sách các nước bách hại tín hữu kitô giáo của Danh Mục Thế giới về việc Bách hại tín hữu kitô giáo (Index Mondial de Persécution des chrétiens). Đó cũng là một thách thức cho chúng tôi.”

Mục sư thuộc Giáo phái Phúc âm Kenneth Bae bị xử 13 năm lao động khổ sai vì hoạt động truyền giáo ở Bắc Hàn. Ông nhớ lại: “Một trong các quan tòa đã nói với tôi, tôi là tội phạm người Mỹ nặng nhất, nguy hiểm nhất mà họ chưa bao giờ bắt được từ sau Chiến tranh Hàn Quốc.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Ông quan tòa trả lời: “Không những ông đến đây để truyền giáo mà ông còn đòi người khác phải theo ông.”

Chắc hẳn chính quyền Bắc Hàn xem cầu nguyện và thờ phượng là vũ khí. Mục sư Bae nói một quan tòa còn khép ông vào tội âm mưu lật đổ chính quyền “bằng cầu nguyện và thờ phượng.”

“Họ thật sự xem cầu nguyện như một vũ khí chống lại họ”

Mục sư Kenneth Bae được phóng thích năm 2014 nhờ sự can thiệp của Hoa Kỳ. Mục sư đã viết câu chuyện của mình trong quyển sách: “Đừng Quên” (Not Forgotten)

Ông khẩn thiết xin các độc giả nhớ đến các công dân của đất nước bị cô lập này và có lòng trắc ẩn với họ.

Làm sao chúng ta còn nghi ngờ về sức mạnh của cầu nguyện và thờ phượng?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch