Phục vụ chứ không phải được phục vụ

653

Đường lối của Chúa Giêsu là phục vụ, các Kitô hữu cần phải thắng vượt những quyến dụ và tham vọng trần gian. Đức Phanxicô cũng cảnh báo những người leo thang, sẵn sàng hủy hoại người khác để leo lên trong xã hội. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 17-5, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

OSSROM122753_Articolo

Bài Tin mừng kể lại các môn đệ Chúa Giêsu đang bàn luận xem ai là người lớn nhất, theo đó, Đức Giáo hoàng suy niệm về những mối nguy của quyền lực, tiền bạc, tham vọng và phù hoa.

‘Khi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về sự sỉ nhục và cái chết mà Ngài sắp chịu, thì lòng họ lại cứ chăm chăm vào những chuyện trần gian cụ thể là nghĩ xem trong số họ, ai là người có quyền nhất.

Và Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rằng, ‘nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và phục vụ tất cả mọi người.’

Đường lối Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy, nguyên tắc điều hướng của người môn đệ, chính là phục vụ. Người lớn nhất là người phục vụ nhiều nhất, phục vụ người khác nhất, chứ không phải là người tự phụ, người tìm kiếm quyền lực, tiền bạc …phù phiếm, danh vọng. Không, những người này không phải là người lớn nhất. Mà rất dễ sa vào ý nghĩ sai lầm này, các tông đồ đã vậy như chuyện bà mẹ của Gioan và Giacôbê, và trong Giáo hội cũng vậy, trong mọi cộng đoàn. Luôn có ý muốn hỏi, ‘Nhưng ai là người lớn nhất trong chúng ta? Ai là người đảm trách?’ Đó là tham vọng, luôn có một khao khát muốn leo lên trên nấc thang xã hội, muốn có quyền, và chuyện này có trong mọi cộng đoàn, giáo xứ, hay tổ chức nào.

Trong khi thế gian cứ nói về người có quyền là người lớn nhất, thì Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta nhớ rằng Ngài đến giữa chúng ta ‘để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.’

Phù phiếm và quyền lực …biết bao nhiêu lần tôi đã có ham muốn trần gian này, muốn tìm kiếm quyền lực, không phải để phục vụ mà để được phục vụ, và tôi chẳng ngại dùng mọi chước cách để đạt được, như đàm tiếu, bêu xấu … Nhưng từ những thói này sinh ra ghen tương và đố kỵ, và cả hai đều là thứ hủy hoại.  Chúng ta đều biết như thế.  Chuyện này có trong Giáo hội, ở các giáo xứ, trường học, dòng tu, cả trong các giáo phận …có ở mọi nơi. Có ham muốn trần gian này, và ham muốn đó chỉ chăm chăm vào của cải, phù phiếm và danh vọng.

Hãy nhớ Chúa Giêsu đến để phục vụ, Chúa Kitô đã cho chúng ta thấy đường lối thật của đời sống Kitô, là phục vụ và khiêm nhượng. Khi các vị thánh nói rằng mình rất tội lỗi, là bởi trong các ngài có sự trần gian này, có nhiều cám dỗ trần gian. Không một ai có thể nói, ‘Tôi là người thánh thiện tinh tuyền.’

Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ, đều có cám dỗ muốn hủy hoại người khác để leo lên cao hơn. Đây là một cám dỗ trần gian, là thứ chia rẽ và hủy hoại Giáo hội. Đây không phải là tinh thần của Chúa Giêsu. Anh chị em hãy hình dung cảnh tượng: Chúa bảo các môn đệ những lời trên, mà các môn đệ lại nói rằng, ‘không, tốt hơn đừng nên hỏi Thầy nhiều, cứ thế đi’ các môn đệ thích tự bàn luận với nhau để xem ai là người lớn nhất. Nhiều lần chúng ta thấy chuyện này trong Giáo hội, và nhiều lần chính chúng ta cũng làm thế.

Thật tốt khi chúng ta biết xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy con đường, hiểu được rằng yêu mến thế gian là đối địch với Thiên Chúa.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng