Phật tử và kitô hữu cùng bắt tay trong việc giáo dục môi sinh

266

Sri Lanka Pope Asia

Sứ điệp của Hội đồng Giáo hoàng Đối thoại Liên tôn

“Trong các nước có các phật tử và kitô hữu cùng sống chung và làm việc bên nhau, việc họ cùng bắt tay nhau trong lãnh vực giáo dục để dân chúng quan tâm đến việc bảo vệ, phát triển lâu dài, nhằm có một môi sinh tốt đẹp là chuyện có thể làm được”, Hội đồng Giáo hoàng Đối thoại Liên tôn tuyên bố.

“Phật tử và kitô hữu: chúng ta cùng cổ động cho việc giáo dục môi sinh”: Đó là chủ đề sứ điệp nói với các phật tử nhân dịp lễ Phật Đản (Vesak) của Đức Hồng y Jean-Louis Tauran và Linh mục Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ, chủ tịch và thư ký Hội đồng Giáo hoàng Đối thoại Liên tôn. Một sứ điệp cảm hứng từ Thông điệp “Chúc tụng Chúa”.

Năm nay lễ Phật Đản nhằm ngày 21 tháng 5. Được tưởng nhớ là “ngày lễ mùa màng,” ngày Đức Phật ngộ đạo, ngày Đức Phật nhập niết bàn. Theo truyền thống của đạo Phật, ba sự kiện này được cử hành cùng một ngày. Cộng đoàn phật tử hội họp vào ngày này để suy niệm về ba giai đoạn trong cuộc đời của Đức Phật, để từ đó làm mới lại nguồn cảm hứng của mình.

“Các bạn phật tử thân mến, chúng ta cùng làm việc chung với nhau để giải thoát cho nhân loại khỏi khổ đau gây ra do việc thay đổi khí hậu. Qua đó, chúng ta cùng góp phần săn sóc căn nhà chung”, sứ điệp kết thúc với câu trên.

Marta An Nguyễn chuyển dịch