Tôn trọng phụ nữ – Ý Cầu nguyện tháng năm của Đức Giáo hoàng Phanxicô

290

Tháng năm này, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho phụ nữ được tôn trọng.

Sau đây là bản dịch lời của Đức Giáo hoàng:

Phụ nữ.

Không thể chối cãi sự đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của nhân loại, trước hết là gia đình.

Nhưng chỉ công nhận thôi … Thế có đủ?

Chúng ta chẳng làm gì nhiều cho những phụ nữ đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khị họ bị khinh thị, bị loại trừ ra ngoài rìa xã hội, và thậm chí còn bị biến thành nô lệ.

Chúng ta phải lên án bạo lực tình dục chống lại phụ nữ, và phải bỏ đi những rào cản ngăn cản phụ nữ dự phần trọn vẹn vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội.

Nếu anh chị em thấy điều này rõ ràng là đúng, vậy hãy chung lời với cha. Một lời cầu nguyện, xin cho ở mọi quốc gia trên thế giới, phụ nữ được tôn trọng và vinh danh vì đóng góp quan thiết của họ cho xã hội.

TÔI LÀM VIỆC CỦA TÔI CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÀN ÔNG VẬY.

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ NÔ LỆ.

KHÔNG BẠO LỰC GIỚI TÍNH.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ Ở NƠI LÀM VIỆC.

ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ ĐỀU LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng