Một Kitô hữu không thể câm nín về tin mừng

466

Các Kitô hữu phải có can đảm tuyên xưng tin mừng về Chúa Giêsu, như các tông đồ đã làm chứng Chúa Phục Sinh, ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống mình. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 22-04, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Ngày hôm nay cũng là kỷ niệm 43 năm Đức Jorge Mario Bergoglio tuyên vĩnh khấn (1973).

Casa Marta 160422

“Có 3 đặc tính quan thiết của đời sống một tín hữu, đó là loan báo tin mừng, chuyển cầu và hi vọng. Tâm điểm của một Kitô hữu là việc Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại từ cái chết để cứu chuộc chúng ta. Đây là những gì mà các tông đồ đã làm trước mặt những người Do Thái và dân ngoại, các ngài làm chứng dù phải đổ máu, dù phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Khi thánh Gioan và Phêrô bị điệu đến trước Thượng Hội đồng vì đã chữa lành cho người què ở Cửa Đẹp, và các tư tế cấm hai ngài không được nhắc đến danh Chúa Giêsu, nhắc đến Phục Sinh, nhưng hai vị đã can đảm mà nói rằng: ‘Chúng tôi không thể ngừng tuyên xưng những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe.’ Và các Kitô hữu chúng ta, có Thần Khí trong mình, cho chúng ta thấy và nghe sự thật về Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì tội của chúng ta, và đã sống lại.  Đây là tuyên bố của đời sống Kitô hữu.  Chúa Kitô đang sống. Chúa Kitô sống lại. Chúa Kitô ở giữa chúng ta và đồng hành với chúng ta.

Và còn chuyển cầu, như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly, Ngài cầu nguyện cho chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta một nơi trong nhà Ngài. Như thế nghĩa là gì?  Chúa Giêsu chuẩn bị cách nào? Bằng cách cầu nguyện cho chúng ta, từng người chúng ta.  Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta và đó là lời chuyển cầu của Ngài.  Như khi Chúa nói với Phêrô trước giờ chịu nạn, ‘Phêrô, Thầy cầu nguyện cho con.’  Cũng như thế, bây giờ Chúa Giêsu cũng đang chuyển cầu giữa Chúa Cha và chúng ta. Ngài chuyển cầu bằng những vết thương sau khi Phục Sinh, và nhớ đến tên của từng người chúng ta.

Và chiều kích thứ ba của đời sống Kitô là đức cậy hay hi vọng.  Một Kitô hữu là một người có đức cậy hi vọng rằng Chúa sẽ trở lại. Toàn thể giáo hội đang chờ đợi Chúa Giêsu lai đến, và đây là đức cậy Kitô.

Mỗi một người chúng ta, hãy tự hỏi mình. Tôi tuyên xưng Chúa Giêsu thế nào trong đời mình?  Mối liên hệ giữa tôi với Chúa Giêsu Đấng chuyển cầu cho tôi, như thế nào?  Và đức cậy của tôi thế nào?  Tôi có thực sự tin rằng Chúa phục sinh? Tôi có tin rằng Ngài cầu nguyện với Chúa Cha cho tôi?  Mỗi lúc tôi gọi là Ngài đang cầu nguyện cho tôi, chuyển cầu cho tôi. Tôi có thực sự tin rằng Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ đến hay không?  Thật tốt khi chúng ta biết tự hỏi mình những câu hỏi đức tin này.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng