Đức Phanxicô xem đường lối chính trị của lòng thương xót là phương tiện để vượt lên “bức tường” dửng dưng

196

zenit.org, Anita Bourdin, 2016-04-14

Lời người cha nhắn thêm với người con

Đức Phanxicô đã có một tin nhắn gởi Đức Hồng y Angelo Scola, tổng địa phận Milan nhân buổi hội thảo: “Bất bạo lực và công chính hòa bình: góp phần thông hiểu bất bạo lực và cam kết thực hiện bất bạo lực của người công giáo”, tổ chức tại Rôma từ 11 đến 13 tháng 4-2016.

“Chúng ta có thể vượt lên được sự dửng dưng – nhưng chỉ vượt lên được nếu chúng ta bắt chước Chúa Cha, rằng chúng ta có khả năng chứng tỏ mình có lòng thương xót”, Đức Giáo hoàng tuyên bố.

Ngài giải thích: “Để có thể gọi một lòng thương xót như vậy là “chính trị” bởi vì nó được thực hiện trong tinh thần đoàn kết, thái độ đạo đức, thái độ xã hội, đáp ứng một cách đúng đắn cho lương tâm trong thời buổi của những tai ương ngày nay, và trong tình liên đới tương tác của đời sống ở nhiều cấp bậc khác nhau – các nối kết giữa đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống cộng đồng ở địa phương cũng như trên toàn cầu.”

Đức Phanxicô khuyến khích thực hành bất bạo lực: “Trong thế giới phức tạp và bạo lực của chúng ta, đây đích thực là chương trình làm việc phi thường cho hòa bình, thực hiện được tinh thần bất bạo lực!”

Ngài khuyến khích việc dùng bất bạo lực là “vũ khí” để thực hiện hòa bình.

Ngài khuyến khích “mục đích đạt được là đi đến việc giải trừ vũ khí hoàn toàn, kết hiệp được tâm hồn của mọi người”, xây dựng những chiếc cầu, đấu tranh chống sự sợ hãi và tiếp tục đối thoại cởi mở chân thành”.

Ngài khuyến khích “thực hành đối thoại”, ngài giải thích các đòi hỏi: “Chúng ta phải sẵn sàng tha thứ và nhận lấy. Chúng ta không được khởi đi từ nguyên tắc cho rằng người khác là sai. Ngược lại, khi chấp nhận các khác biệt của chúng ta, và vẫn trung thành với các quan điểm của mình, chúng ta phải tìm điều tốt cho tất cả mọi người; và sau khi tìm được thỏa thuận, chúng ta phải cương quyết duy trì.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch