Để chống gió!

320

AFP

Gió lại về trong buổi tiếp kiến hôm nay, thứ tư 13 tháng 4-2016.

Gió 1

Gió luôn có mặt trong đời sống của Đức Giáo hoàng!

Gió 2

Không còn thấy gì nữa!

Gió 3

May mắn thay có đội chữa lửa dũng cảm của Pháp đến cứu…

Với mũ kết!

Yên rồi!

 

 

AFP