Khi cần phải bảo vệ con chiên của mình, Đức Phanxicô không ngần ngại dùng bazooka của lòng thương xót, của tin tưởng và của trí thông minh.

482

Trên trang Facebook của ký giả Cyprien Viet, Radio Vatican

mục tử

Sáng nay, thứ ba 12 tháng 4-2016, Đức Phanxicô có một bài giảng rất mạnh và gay gắt. Ngài nhắc đến các cuộc bách hại mà nạn nhân là tín hữu kitô giáo trong lịch sử, trong thời sự. Từ các nạn nhân của các vụ khủng bố đến các nạn nhân chịu bách hại một cách lừa lọc, “lễ phép”, “có học” trong giới chính trị hay trong giời nghề nghiệp, nơi họ buộc phải phủ nhận xác tín của mình.

“Đó là bách hại của thế gian, bách hại cắt đi sự tự do”, trong khi “Thiên Chúa cho chúng ta tự do” để chúng ta làm chứng cho “Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng chúng ta, làm chứng cho Chúa Kitô, Đấng đã cứu chúng ta”. Ngài nhấn mạnh, “sự bách hại có một ông chủ”:

“Ông chủ của sự bách hại lễ phép, có học này Chúa Giêsu gọi là: “Quân vương của thế gian”. Và khi các thế lực mạnh muốn áp đặt thái độ, luật lệ của họ để chống Con Thiên Chúa thì họ bách hại những người này và họ sẽ chống Thiên Chúa Đấng Tạo dựng. Đó là sự bỏ đạo lớn. Vì thế đời sống của tín hữu kitô giáo tiến đi trong hai cuộc bách hại này.

Nhưng Đức Phanxicô mời gọi tín hữu đừng nản lòng. “Thiên Chúa hứa Ngài không đi xa chúng ta. “Hãy chú tâm! Hãy chú tâm! Đừng rơi vào tinh thần thế gian! Nhưng hãy đi đến đàng trước! Ta, Ta sẽ ở với các con.”