Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đến Montréal, Canada

325

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đến Montréal

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục địa phận Manila, Phi Luật Tân, chủ tịch Caritas Quốc tế đã tham dự buổi gặp gỡ Caritas-Bắc Mỹ diễn ra từ 4 đến 6 tháng 4 ở Montréal, Canada.

Hội đồng Giám mục công giáo Canada cho biết, ông Michel Roy, Tổng thư ký Caritas Quốc tế tháp tùng Đức Hồng y Tagle trong chuyến đi này.

Ngày thứ tư 6 tháng 4, Đức Hồng y Tagle đã dâng một thánh lễ cho Cộng đồng Phi Luật Tân ở Montréal tại Đền thờ Thánh Giuse. Sự kiện được Cơ quan công giáo Phát triển và Hòa bình góp phần tổ chức, cơ quan này là chi nhánh Canada của Caritas Quốc tế.

Caritas-Bắc Mỹ gồm ba tổ chức của Mỹ và Canada: Bác ái Công giáo Mỹ (CCUSA), Dịch vụ tương trợ công giáo (CRS) và Phát triển và hòa bình (Canada).

Các cơ quan này hợp tác với vùng Caritas-Châu Mỹ La Tinh và vùng Caraibes về các công việc chung như di trú, củng cố hòa bình, công chính xã hội và kinh tế.

Xin các bạn xem thánh lễ

Marta An Nguyễn