Đức Hồng y Duka can thiệp với Chủ tịch Tập Cận Bình về tự do tôn giáo

215

La-croix.com, Christophe Chaland, 2016-03-31

“Xin trả tự do cho Bei Feng và cha mẹ của Chang Ping.” Biểu tình chống cuộc viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Cộng hòa Tiệp ngày 29 tháng 3-2016
“Xin trả tự do cho Bei Feng và cha mẹ của Chang Ping.” Biểu tình chống cuộc viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Cộng hòa Tiệp ngày 29 tháng 3-2016

Ngày 29 tháng 3-2016, trong buổi ăn chính thức ở lâu đài Praha, Tổng Giám mục địa phận thủ đô Tiệp, Đức Hồng y Dominik Duka đã đưa cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một bức thư, kêu gọi ông “tôn trọng nhân quyền và nhất là quyền tự do tín ngưỡng của các tín hữu”.

“Tôi xem sự hiện diện của tôi trong buổi ăn với Chủ tịch Tập Cận Bình như một cuộc biểu tình cho tự do tôn giáo”, Đức Hồng y Duka tuyên bố, ngài cũng từng là tù nhân chính trị dưới chế độ cộng sản Tiệp. “Tôi muốn vị khách Trung Quốc của chúng tôi ghi nhận Giáo hội và các tín hữu là bộ phận của xã hội trong một nước dân chủ”, ngài nói tiếp trong một bản tuyên bố được báo Tiệp đăng lại.

Tự do tôn giáo liên hệ với nhân quyền

Trong bản tuyên bố của mình gởi Chủ tịch Trung Quốc, cựu tu sĩ Dòng Đa Minh, người đã hoạt động chui từ năm 1975 đến cuộc cách mạng nhung năm 1989, ngài liên kết tự do tôn giáo với nhân quyền, nhắc lại bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1948.

Từ nhiều tháng nay, Trung Quốc củng cố sự kiểm soát tôn giáo, gây thiệt hại đáng kể cho tín hữu kitô giáo nhiều nhất.

Đức Hồng y can thiệp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong hy vọng lời yêu cầu của mình sẽ được tiếp nhận trong bối cảnh có những thay đổi ở Trung Quốc về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

12 triệu người công giáo ở Trung Quốc

Tổng Giám mục địa phận Praha đã tặng Chủ tịch Trung Quốc một quyển sách của học sinh thi sĩ Tiệp Bohuslav Reynek (1892-1971). Cần nhắc lại, ở Trung Quốc một cuộc triển lãm các bức khắc họa của thi sĩ mới đầu đã bị Bộ trưởng văn hóa cấm vì có nội dung tôn giáo, nhưng gần đây nhà nước đã cho phép triển lãm sau một thời gian dài thương thuyết.

Đức Hồng y cho biết Giáo hội Công giáo La Mã có được 12 triệu tín hữu ở Trung Quốc, 70 giám mục thi hành mục vụ của mình dưới sự kiểm soát của chế độ và có 40 giám mục khác hoạt động chui.

Trong cuộc viếng thăm ba ngày ở Tiệp, từ 28 đến 30 tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký kết với ba mươi đối tác, tổng trị giá đầu tư là 3.5 tỷ ơrô.

Cuộc viếng thăm này là kết quả của một tương quan mới giữa Cộng hòa Tiệp và Trung Quốc, ưu tiên hướng đến các trao đổi thương mại đã có từ thời Tổng thống Vaclav Havel, người bảo vệ mạnh mẽ cho nhân quyền.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch