Phim tài liệu: Phanxicô, lòng thương xót

577

Phim tài liệu: Phanxicô, lòng thương xót

Ngày 13 tháng 3-2016, Đức Phanxicô kỷ niệm ba năm triều giáo hoàng của ngài. Một dịp để nhìn lại chân dung của vị giáo hoàng được mọi người trên toàn thế giới yêu mến này. Một lòng yêu mến có được ngay lập tức sau ngày bầu chọn và từ đó cứ tiếp tục tăng lên mãi. Đức Giáo hoàng Châu Mỹ La Tinh đầu tiên của lịch sử là người quy tụ mọi người, cả người tin cũng như người không tin. Cuốn phim tài liệu dài 26 phút bằng tiếng Pháp cố gắng giải thích vì sao ngài được mến chuộng như vậy, qua con đường mà Jorge Mario Bergoglio đi qua trong ba năm vừa qua: con đường do lòng thương xót dẫn đường!

 

Lòng thương xót là trọng tâm đời sống Đức Phanxicô, là nguồn gốc ơn gọi linh mục và bây giờ là động lực cho triều giáo hoàng của ngài. Trong hành vi, cử chỉ, lời nói và trong linh đạo của mình. Ngày 8 tháng 12-2015, khi mở Năm Thánh lòng thương xót, Đức Phanxicô đã tái khẳng định, lòng thương xót là ưu tiên tuyệt đối, là một điều cấp bách. Vì Đức Phanxicô xem lòng thương xót vừa là con đường dẫn đến Chúa, vừa là câu trả lời cho các sự dữ chính của thời đại chúng ta. Đối với ngài, hai khía cạnh này là một.

Rất tiếc là phim bằng tiếng Pháp, nhưng qua hình ảnh, chúng ta cũng thấy con đường của Đức Phanxicô đã đi qua, những con đường đã trở thành quen thuộc với các bạn đã xem hình trong các chuyến đi của ngài ở Vatican cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Marta An Nguyễn