Ở Iran, trong vòng 6 tháng có 60 000 Thánh Kinh được tải xuống qua ứng dụng Telegram!

281

infochretienne.com, 2016-03-16

bible-distribution

Ứng dụng tin nhắn trên tài khoản Telegram cho phép người dùng được chuyển tin nhắn ẩn danh. Kênh thông tin kitô giáo SAT-7 dùng các chức năng này để tín hữu kitô tải Thánh Kinh một cách an toàn. Dịch vụ này thật sự có hiệu quả ở Iran, nơi các mạng xã hội kể cả Facebook đều bị chận, điện thoại và e-mail thì bị nhà cầm quyền kiểm soát kỹ.

Ngay tuần đầu tiên của chương trình, quyển Thánh Kinh được tải hơn 1000 lần và sau vài tháng con số này tăng lên 60 000!

Năm 2015, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị bản báo cáo của nhiều tổ chức cho biết chỉ trong vài tuần đã có 450 vụ rửa tội. Còn các vụ bách hại Giáo hội ngầm ở Iran thì ngày càng gia tăng! Con số 60 000 lần tải Thánh Kinh trên hệ ứng dụng Telegram xác nhận sự khao khát Lời Chúa rất lớn trong dân chúng Iran.

Mỗi ngày kênh thông tin kitô giáo SAT-7 nhận 2000 tin nhắn của tín hữu kitô Iran, họ được an toàn trao đổi và chia sẻ Lời Chúa. 2000 lời xin cầu nguyện, cám ơn và làm chứng cho những gì Chúa đã làm trong cuộc sống! Ông Benjamin Parsa, người trách nhiệm trong chương trình này không mong đợi gì hơn.

“Chúng tôi không có đủ nhân sự để cầu nguyện với từng người, và đáp ứng cho tất cả các yêu cầu. Việc này quá sức chúng tôi. Không phải chỉ là theo dõi một dự án nhưng đây là một chuyển động tâm hồn.”

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các nước Iran, Irak, Syria, Jordania và tất cả các nước hồi giáo vì Thiên Chúa đang làm việc!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch