Chiếc xe caravan lòng thương xót trên đường phố Saint-Maurice

566

cath.ch, Pierre Pistoletti, 2016-03-07

Chiếc xe caravan lòng thương xót

Nhân dịp phát động “24 giờ cho Chúa”, cuối tuần vừa qua, giáo xứ Saint-Maurice, tỉnh Valais, Thụy Sĩ có sáng kiến đặt chiếc xe caravan gần Vương cung thánh đường để gặp những người không bước chân đến nhà thờ.

Linh mục Guy Luisier, người tham dự vào chương trình này cho biết kết quả rất khả quan: “Từ chiều thứ sáu đến chiều thứ bảy, chiếc xe caravan được đặt ở Val de Marne, các linh mục, các giáo dân có mặt để nói chuyện với những ai muốn nói chuyện và cũng để cho xưng tội.”

Linh mục Luisier nói tiếp: “Sáng kiến là của linh mục Gilles Roduit, đây là lần đầu tiên cộng đoàn chúng tôi làm chương trình này. Một bà trong thành viên hội đồng giáo xứ có chiếc xe caravan và bà để cho giáo xứ xử dụng.”

Tạo dịp gặp gỡ

Đây là một phương tiện để giáo xứ gặp những người không còn đến nhà thờ. Theo linh mục Luisier thì đây là một thành công: “Chúng tôi có dịp gặp và thảo luận với những người mà chúng tôi không thấy trong nhà thờ. Chúng tôi đề nghị họ bỏ chút thì giờ ra với chúng tôi, ăn bánh ngọt, uống cà phê với nhau. Trong dịp này, có người đã xưng tội”.

Nếu các cuộc gặp gỡ này làm cho các linh mục và giáo dân hiện diện thích thú thì hội đồng giáo xứ cũng vui vì đã thực hiện chương trình này đến cùng. Một kinh nghiệm “Nhà thờ ngoài các bức tường” sẽ có thể làm nhiều nơi khác cũng sẽ thực hiện. “Giáo xứ đã dám ‘xuống đường. Đây có thể là bước khởi đầu,” linh mục Guy Luisier cho biết.