Chuyến đi sắp tới của Đức Phanxicô: Colombia?

148

cath.ch, Jean-Claude Gerez, 2016-01-29

 Man waves national flag during peace march in Colombia

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Tổng Giám mục Luis Castro Quiroga, thuộc địa phận Tunja, cho biết ngài bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi của Đức Giáo hoàng đến Colombia, tuy nhiên ngày giờ còn chờ xác định.

Theo Tổng Giám mục Quiroga, Đức Phanxicô sẽ đến thủ đô Bogota, đến Santa Marta, miền Tây-Bắc của Colombia, đến Tunja, thành phố chính của địa phận, nơi Đức Giáo hoàng sẽ gặp hàng trăm ngàn nông dân Colombia. Đức Giám mục Luis Castro Quiroga cho biết, chuyến đi này liên hệ chặt chẽ với các thương thuyết hòa bình giữa chính quyền và Lực lượng Vũ trang Cách mạng FARC, hai bên hiện đang thương thuyết ở La Havane và dự trù sẽ ký bản thỏa ước vào tháng 3-2016.

Giáo hội ủng hộ các cuộc thương thuyết hòa bình

Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Luis Castro Quiroga nhắc lại, Giáo hội luôn tham dự vào các cuộc thảo luận để thiết lập  hòa bình. Trong các tháng vừa qua, ngài thường xuyên đi đi về về La Havane để mang đến sự ủng hộ của Giáo hội trong các cuộc thương thuyết này. Nhưng nhất là xin hai bên xây dựng quan hệ trên công chính và quan tâm đến những người yếu nhất. “Giống như những điều mà trong quan hệ ngoại giao của Đức Phanxicô mong muốn.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch